Peršak je predsednik Slovenskega centra PEN prvič postal leta 2004. Ob neki priložnosti je takrat povedal, da "PEN nima niti tankov niti veliko denarja, lahko pa govori in verjamemo, da beseda še premore nekaj moči".

Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Med drugo vojno center ni deloval, ponovno je zaživel leta 1962 ter svoj ugled in vlogo stičišča med vzhodom in zahodom potrdil s prireditvijo svetovnega kongresa PEN na Bledu leta 1965.

Od leta 1962 so Slovenskemu centru PEN predsedovali Matej Bor, Mira Mihelič, Filip Kumbatovič-Kalan, Miloš Mikeln, Drago Jančar, Boris A. Novak, Marko Kravos, Veno Taufer, Tone Peršak, Marjan Strojan, Evald Flisar in Ifigenija Simonović.

Mednarodni PEN s svojimi 145 centri po 104 državah na svetu prepoznava in zagovarja dejstvo, da je književnost bistvena za razumevanje in sodelovanje z drugimi svetovi. Če namreč nisi sposoben slišati glasu neke druge kulture, kako jo lahko razumeš, so zapisali na spletni strani Slovenskega centra PEN. Ta je tudi organizator tradicionalnih blejskih srečanj.