Podjetja, ki za razvoj inovacij ter v podporo svoji rasti potrebujejo tudi finančno podporo, se ozirajo tudi po povratnih in nepovratnih sredstvih. Ne glede na sedanje zelo negotove razmere zaradi širjenja novega korona virusa covid-19 morajo biti čim bolje pripravljena na vnovični gospodarski zagon in rast. Kje bo na voljo denar med letoma 2021 in 2027, bodo predstavili na virtualnem strokovnem dogodku, ki ga ob v skladu s svojo ustaljeno prakso deljenja znanja s partnerji pripravlja mariborsko podjetje Tiko Pro.

O priložnostih za nepovratna sredstva

Enodnevni dogodek, ki bo potekal 25. novembra med 9. in 14. uro, so naslovili Kje bodo sredstva v 2021 - 2027? Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne in jih sprejemajo tukaj. Priložnosti za nepovratna sredstva v naslednji finančni perspektivi od 2021 do 2027 bosta predstavili mag. Monika Kirbiš Rojs iz Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter Sibil Klančar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Svoje izkušnje pridobivanja nepovratnih sredstev bodo predstavila slovenska in tuja inovativna podjetja Strip's, Real Security, Braintrip z Malte in belgijski Threefold, Martina Anderlič pa bo udeležencem podrobno predstavila proces priprave na prijavo na razpis in izvedbo projekta. Dogodek bo zaokrožila okrogla miza s predavatelji. Program najdete tukaj.

Visoka uspešnost pri pridobivanju sredstev

Tiko Pro si je v desetih letih nabral veliko izkušenj tudi s prijavljanjem na evropske razpise neposredno v Bruselj, strokovnost petnajstčlanske ekipe, ki jo vodita Kristina Kočet Hudrap, ustanoviteljica podjetja, in Martina Anderlič, pa potrjuje podatek o več kot 90-ostotni uspešnosti pri pridobivanju sredstev. Na tak način Tiko Pro pomembno pripomore k večji konkurenčnosti in s tem prepoznavnosti inovativnih in razvojno usmerjenih podjetij na globalni ravni. Podjetja ves čas obvešča o aktualnih razpisih, še posebno v sedanjem času negotovosti zaradi koronavirusa, ter jim zagotavlja potrebna izobraževanja in podporo pri poročanju.