»Trenutna konkurenca na različnih razpisih je res veliko večja kot pred letom dni. Ker smo v zadnjem letu finančne perspektive, ni veliko razpisov. Vendar pa naša ministrstva ter Evropska komisija pospešeno pripravljajo podlage za črpanje sredstev iz naslednje finančne perspektive,« poudarja Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko Pro, podjetja, specializiranega za podporo podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Podjetja so tako prisiljena počakati na finančno perspektivo 2021 do 2027.

Cilji: odporna, zelena in digitalna Evropa

Kot je pojasnila mag. Monika Kirbš Rojs, državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se priprave na izrabo evropskih sredstev iz svežnja pomoči zaradi pandemije v okviru instrumenta »NextGenerationEU« kot tudi na vstop v novo sedemletno finančno perspektivo intenzivno nadaljujejo. »Sloveniji bo v naslednjih letih na voljo 10,3 milijarde nepovratnih in povratnih sredstev, kar je največ doslej. Ta denar bo treba pametno in strateško usmeriti, da bomo lahko dosegli tri najpomembnejše cilje Evropske komisije, ki so odporna, zelena in digitalna Evropa, za katere je namenjen tudi največji del sredstev. Slovenija bo morala narediti odločne korake iz ohromelosti do boljše prihodnosti, ki bo temeljila na varnosti, povezovanju in spoštovanju tako do sočloveka kot tudi do našega planeta.«

Digitalizacija, trajnostni razvoj, trg dela …

Velik poudarek pri razrezu evropskih sredstev bo tudi na postavitvi učinkovitejšega sistema odpornosti, kar vključuje gradnjo potrebne zdravstvene infrastrukture, dolgotrajno oskrbo starejših, ki predstavljajo eno izmed najranljivejših skupin, ter raziskave in razvoj. Podjetja bodo lahko rast in razvoj z izrabo evropskih sredstev med drugim spodbudila na področju digitalizacije, trajnostnega razvoja, turizma in trga dela. Smiselno pa je vlagati tudi v raziskave, inovacije in razvoj. »Upam si trditi, da bo Slovenija čez deset let veliko naprednejša in bolj povezana tako z ustrezno prometno infrastrukturo kot tudi digitalno, pa tudi bolj trajnostno naravnana,« poudarja Kirbš-Rojsova.

Kje bodo sredstva

Vire financiranja bodo predstavili na virtualnem strokovnem dogodku Kje bodo sredstva v 2021-2027, ki bo potekal 25. novembra v organizaciji podjetja Tiko Pro. Na dogodku, ki je brezplačen, bodo predstavili razpise v sklopu naslednje finančne perspektive 2021 do 2027, ki jih bo zagotavljala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in razpise, ki jih bodo za podjetja pripravili v okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Svoje dosedanje izkušnje s pridobivanjem nepovratnih sredstev pa bodo predstavila podjetja Strip's, Real Security, Braintrip in Threefold. Prijave na dogodek sprejemajo tukaj.