Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je na današnji seji sklenil, da se bodo pokojnine s 1. decembrom izredno uskladile za dva odstotka. Za dva odstotka se bodo uskladili tudi drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, ter najnižja in najvišja pokojninska osnova.

Upokojencem se z izrednimi uskladitvami vračajo premalo izplačana sredstva zaradi zaostankov pri usklajevanju v času gospodarske krize med letoma 2010 in 2017. Generalni direktor zavoda Marijan Papež ocenjuje, da so upokojeni po letu 2012 zaradi izrednih uskladitev že v boljšem položaju, kakor bi bili, če bi se jim pokojnine v času krize izplačevale po sistemskem zakonu. Po zavodovih izračunih so na slabšem samo še upokojeni v letih 2010 in 2011, prvi za 3,5 odstotka in drugi za 1,7 odstotka.

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine bo po odločitvi Zpiza znašala 912,78, najvišja pa 3651,12 evra. Najnižja pokojnina je določena pri 246,45 evra. Nadomestila za invalidnost, nastalo v letu 2020, se bodo od 1. decembra odmerjala od osnove v višini najmanj 533,98 evra, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije pa v višini 2135,91 evra. Del vdovske pokojnine bo za v tem letu uveljavljeno pravico znašal največ 106,80 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnin pa največ 2135,91 evra.

Več odhodkov, manj prihodkov

Zavod je imel v prvih devetih mesecih letos 4,46 milijarde evrov odhodkov. V primerjavi z realizacijo v enakem lanskem obdobju so se izdatki povečali za 7,5 odstotka, od tega za pokojnine za 6,2 odstotka. Prihodki Zpiza so bili za dobre tri milijone evrov višji od odhodkov, za kar pa gre zasluga predvsem transferjem iz državnega proračina, ki so se zvišali za skoraj 23 odstotkov in so že po devetih mesecih presegli milijardo evrov.

Na podlagi realizacije v letošnjem prvem polletju in Umarjeve pomladanske napovedi gospodarskih gibanj je zavod pripravil novo oceno odhodkov zavoda za letošnje leto. Ti naj bi se zaradi višjih odhodkov za pokojnine in izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka zvišali na 5,923 milijarde evrov, s čimer bodo v primerjavi s finančnim načrtom za letos višji za 1,6 odstotka oziroma za 95,3 milijona evrov. Prispevki zaposlenih bodo nižji za 5,9 odstotka, prispevki delodajalcev pa za 6,7 odstotka. Medtem ko naj bi Zpiz po lani sprejetem finančnem načrtu za leto 2020 iz državnega proračuna prejel 1,04 milijarde evrov, naj bi po zadnji finančni oceni transferni prihodki v letošnjem letu znašali nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov. Zavod je sicer iz državnega proračuna v prvih devetih mesecih letos prejel že 1,47 milijarde evrov, vendar pa je bilo od tega 544,6 milijona evrov povrnjenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz interventnih zakonov.

Člani sveta so se sicer v razpravi ustavili zlasti pri podatku, da je bilo treba zaradi nove ureditve dvojnega statusa, po kateri lahko od 1. januarja tisti z izpolnjenimi pogoji za starostno pokojnino delajo še naprej in hkrati dobijo 40 odstotkov starostne pokojnine in ne več le 20 odstotkov, treba izplačati kar 40 milijonov evrov. Število prejemnikov 40-odstotne starostne in 20-odstotne predčasne pokojnine, katerih je bilo konec septembra 12.615, se je v letu dni povečalo za 25,5 odstotka. Povprečni znesek 40-odstotne starostne pokojnine je znašal 334,41 evra.

Pokojnine so se v zadnjem letu zvišale za 4,7 odstotka

V Sloveniji je bilo konec septembra 625.463 upokojencev, od tega nekaj več kot 460 tisoč starostnih. Število vseh upokojencev se je od septembra lani povečalo za 0,9 odstotka, število starostnih upokojencev pa za 1,7 odstotka. Po drugi strani se je število zavarovancev, teh je bilo prejšnji mesec 962.442, v zadnjem letu zmanjšalo za pol odstotka.

Povprečna starostna pokojnina je znašala 687,83 in je bila glede na lanski september višja za 4,7 odstotka. Zadnja znana povprečna plača, in sicer za avgust, je znašala 1812,66 evrov bruto oziroma 1177,88 evrov neto, kar je za 5 odstotkov (bruto) in za 5,7 odstotka (neto) več kot avgusta lani. Povprečna starostna pokojnina je v prvih osmih mesecih letos v povprečju dosegala 57,8 odstotka povprečne neto plače, kar je sicer za skoraj sedem odstotnih točk manj kot leta 2010.