Potem ko je včeraj v veljavo stopila policijska ura, ki prepoveduje gibanje zunaj med 21. in 6. uro, so se v še posebno težkem položaju znašli brezdomci. Mnogi od njih nimajo strehe nad glavo, zato so negotovi, prestrašeni in sprašujejo, ali lahko pričakujejo, da jih bo preganjala policija. V odloku, ki omejuje gibanje, med izjemami brezdomci niso omenjeni niti opisani, a na ministrstvu za notranje zadeve pravijo, da je treba odlok tolmačiti življenjsko, »kar pomeni, da bi lahko šlo v primeru brezdomcev za izjemo«.

Spomladi so dobivali kazni

Društvo Kralji ulice, ki v Ljubljani skrbi za brezdomce, obvestila o tem, da brezdomci ne bodo dobivali kazni, niso dobili. »Če bo policija dobila navodila, naj jih ne preganjajo, in če bodo brezdomci res izjema, to pozdravljamo. Zagotovila za to pa nismo dobili,« pravi Hana Košan iz Kraljev ulice in dodaja, da sicer po navadi komunicirajo s posamezno policijsko postajo, ki jo bodo tudi obvestili o tem, če policisti brezdomcev ne bodo obravnavali kot izjeme. Podobne izkušnje imajo že iz časa prvega zaprtja javnega življenja. Takrat je veljala prepoved zbiranja na javnih mestih, brezdomci pa so dobili nekaj kazni. »Na začetku so jih v marcu policisti večinoma le opozarjali, naj gredo narazen, kazni pa jim niso pisali. Aprila in maja pa so začeli dobivati kazni,« pravi Hana Košan in dodaja, da so se potem zoper kazni uspešno pritoževali.

Ministrstvo za notranje zadeve pravi, da bi lahko v obdobju, »ko bo veljala tako imenovana epidemiološka ura, brezdomci uporabili zavetišča, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ«. Marsikateri brezdomec bi to rade volje storil, a je v Ljubljani več povpraševanja kot postelj. Da za vse ne bo prostora v zavetiščih, potrjuje Hana Košan. »Postelj v zavetiščih ni dovolj. Nekateri so iz posameznih zavetišč izpadli, ker se niso držali pravil, drugi, ker v zavetiščih ni prostora.« Podobno situacijo so spomladi rešili tako, da je dala občina Kraljem ulice v uporabo stavbo na Rimski cesti, ki so jo spremenili v začasno zavetišče. A tudi te postelje so bile takrat kmalu zasedene in nekateri brezdomci so ostali na cesti.

Morda bodo spet odprli začasno zavetišče

Kot pravi Hana Košan, je tudi tokrat ljubljanska občina stopila v stik s Kralji ulice z vprašanjem, ali bi spet odprli zavetišče. »Absolutno smo zavetišče pripravljeni znova odpreti in ga tudi bomo, če bo to narekovala situacija,« je dejala. A bo treba preskočiti še eno oviro. V društvu namreč nimajo dovolj kadra. Pojasnila je, da so marca in aprila ministrstva omejila vse programe, kar je pomenilo nekoliko manj dela, ki ga opravljajo sicer.

Zato so takrat s skrajnimi napori lahko skrbeli še za začasno zavetišče na Rimski, zdaj pa do zmanjšanja obsega preostalih dejavnosti v društvu očitno ne bo prišlo.

»Takrat smo delali tisti, ki smo zaposleni pri Kraljih ulice, kar zdaj ne bo mogoče, zato je treba zagotoviti financiranje,« pravi in dodaja, da so že spomladi delali po tako rekoč 16 ur na dan in da je šlo po tem zaradi izgorelosti več zaposlenih na bolniško in dopust. Zato pričakujejo dodatna sredstva od občine ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zavetišče je sicer le začasna rešitev. Tako Kralji ulice kot občina se zavzemajo za dolgoročnejše rešitve, za bivanje v stanovanjih. Kralji ulice imajo enajst bivanjskih enot, v katere je vključenih 33 ljudi, v tem programu delajo trije zaposleni. Kot pravi Hana Košan, so potrebe precej večje, zato bi potrebovali več stanovanj in več zaposlenih. »Treba je narediti strategijo za preprečevanje brezdomstva. Če bi ljudje imeli stanovanje, se zdaj ne bi spraševali, ali bodo notri v času policijske ure.«