Ljubljanski mestni svet je na ponedeljkovi seji potrdil predlog lokacijske preveritve, s katerim se spreminjajo določila občinskega prostorskega načrta na območju stavbe z naslovom Streliška ulica 30. Na tem naslovu danes stoji že zelo dotrajana pritlična stavba, ki jo lastniki želijo porušiti in namesto nje zgraditi štiristanovanjsko stavbo.

Ljubljanska občina je njihovi nameri enkrat že prikimala, saj je izdala mnenje, da je načrtovana gradnja skladna s prostorskim načrtom. A zapletlo se je na upravni enoti, kjer so opozorili, da prostorski načrt na tem območju ne dovoljuje novogradnje, temveč le nadomestno gradnjo, dozidavo in nadzidavo. Z lokacijsko preveritvijo bi spremenili to določilo tako, da bi bila mogoča odstranitev obstoječe dotrajane stavbe in gradnja povsem nove stavbe.

Brez historične vrednosti

Po podatkih geodetske uprave gre za stavbo iz leta 1887, ki pa nima historične vrednosti. Na oddelku za urejanje prostora, ki je pripravil predlog lokacijske preveritve za obravnavo na mestnem svetu, so pojasnili, da so investitorji januarja 2019 dobili pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije k načrtovani večji stavbi od obstoječe.

Na občinskem oddelku spremembo prostorskega načrta v korist trojice zasebnih investitorjev (Dean Lah, Peter Kink, Polona Ruparčič) podpirajo zato, ker je obstoječa hiša edina pritlična enostanovanjska stavba v tem delu Streliške ulice in kot takšna predstavlja »neartikulirano vrzel v mestnem tkivu oziroma med ostalimi stavbnimi volumni na območju«, je razvidno iz predloga oddelka.

Pripombe sosedov

Mestna občina Ljubljana je elaborat lokacijske preveritve javno razgrnila med 20. julijem in 3. avgustom. V tem času so na občinski naslov prispele pripombe lastnikov sosednjih stavb, ki načrtovani gradnji očitno nasprotujejo. Opozorili so, da predlagano spreminjanje prostorskega načrta ni v interesu javnosti, še zlati pa ne v interesu lastnikov sosednjih nepremičnin. »Nasprotno, imelo bo negativen učinek na bivalne razmere prebivalcev sosednjih objektov, kot so bistveno zmanjšanje svetlobe, sonca, poslabšanje mikroklime ter za stavbo na Streliški ulici 32 poponoma zaprt pogled zaradi višine predlagane novogradnje, katere predvidena oddaljenost je le štiri metre,« so opozorili sosedi.

Na oddelku za urejanje prostora so odgovorili, da je študija osončenosti pokazala, da bo osončenost ustrezna in z zdravstvenega vidika zadostna. V odgovoru na pomisleke glede razgleda je oddelek poudaril, da »gre za lokacijo v mestnem središču Ljubljane, kjer ni mogoče zagotoviti, da bi imele stavbe z vsake strani odprt razgled«. Ob tem so še pristavili: »Vprašanje je, ali je pogled na razpadajoč star objekt boljši ali slabši od pogleda na nov, čeprav večji objekt.« »Predlagani poseg ne bo imel negativnih posledic na mikroklimo, kvečjemu nasprotno, saj bodo zaradi odstranitve obstoječega pritličnega objekta, ki je prislonjen na sosednjo stavbo, in gradnjo novega objekta s štirimetrskim odmikom vzpostavljene ustreznejše razmere z vidika zadrževanja vlage na fasadi stavbe na naslovu Streliška ulica 32,« so še zagotovili na občini.