Filmarji v pozivu pojasnjujejo, da je pereče stanje na področju kinematografije posledica zastoja finančnih sredstev, ki jih je v proračunu za leti 2019 in 2020 sprejela prejšnja vlada, v rebalansu za leto 2020 pa potrdila sedanja: »To so izplačila na podlagi že podpisanih pogodb med SFC in producenti v letih 2018 in 2019, ki jih je za potrditev na vladi pripravilo in potrdilo tudi ministrstvo za kulturo.«

V obširnem zapisu je navedeno, da je ministrstvo za kulturo vladi od 13. marca do 31. avgusta v obravnavo in potrditev predlagalo tri zahtevke za financiranje. V začetku aprila je bil obravnavan in potrjen zahtevek v skupni vrednosti 837.994,71 evrov. V maju je ministrstvo v obravnavo predlagalo še zahtevek za financiranje desetih projektov za leti 2020 in 2021 v skupni vrednosti 536.873 evrov, ki še ni bil obravnavan, konec avgusta pa še zahtevek za financiranje 21 projektov za letošnje in prihodnje leto v skupni vrednosti 2.622.300 evrov, ki prav tako še ni bil obravnavan.

Ustavljena produkcija in neizplačani honorarji

Gre za projekte, sprejete v financiranje na razpisih preteklih let, za katere so pogodbe podpisane, delo pa je na večini projektov steklo že pred časom. Nekateri od teh projektov so bili posneti že lani, nekateri v začetku 2020, pri nekaterih je bila opravljena že obsežna predprodukcija, nekateri (predvsem koprodukcijski filmi) pa so celo že doživeli uspešne mednarodne premiere. »Vsem pa je skupno, da ustvarjalci in drugi delavci še niso bili plačani za že opravljeno delo (celo od novembra 2019) in da pri projektih, ki so še v teku, dela zaradi ustavitve dotoka sredstev tudi ni mogoče dokončati,« opozarjajo filmarji. SFC je tako do danes uspelo počrpati manj kot petino v proračunu dodeljenih sredstev za leto 2020.

Posledice zapisanega se kažejo tako, da je obstala skoraj vsa filmska produkcija, načrtovana za leto 2020, ustavljen je bil velik del predprodukcije in produkcije za vsaj prihodnji dve leti, od novembra 2019 do danes pa je po njihovih navedbah brez sredstev za preživetje ostala večina tistih, ki so sodelovali in zvečine že opravili delo pri 31 projektih, za katere je ustavljeno izplačilo. Nekateri so sicer uveljavljali pravice do mesečnega temeljnega dohodka, a je bila pomoč »v najboljšem primeru dodeljena za dva meseca in pol«.

Objavljeni niti tekoči razpisi

Filmarji dodajajo, da je bila pretrgana tudi ustvarjalna kontinuiteta, saj niso bili objavljeni tekoči razpisi, nekateri od lanskih razpisov pa niso bili oziroma še niso zaključeni. Ob tem v zvezi opozarjajo, da bo drugi val epidemije imel še dodatno uničujoče posledice za vse, ki delujejo v avdiovizualnem sektorju. »Prepričani smo, da blokada izvajanja javnega interesa na filmskem področju terja nujen odziv, saj je vlada s svojimi odločitvami in opustitvami dolžnih ravnanj suspendirala Zakon o Slovenskem filmskem centru, pretrgala kontinuiteto ustvarjanja in pahnila filmske delavce v globoke stiske, škodo zaradi neurejenih razmer pa bosta utrpeli tudi slovenska publika in slovenska kultura v celoti,« so še zapisali v zvezi, kjer predstavnike oblasti ponovno pozivajo, »naj se urgentno izvede potrditev že potrjenih izplačil«.

V kolikor vlada že na prihodnji seji ne potrdi že sprejetih obveznosti do SFC, so v zvezi zapisali še, da bodo o situaciji primorani nemudoma obvestiti vse pristojne evropske institucije. Na ponedeljkovi seji so sicer vprašanje v zvezi z zastojem financiranja AV produkcije zastavili poslanci SMC, SD in NSi, a odgovora na to, kdaj bi lahko bila sredstva sproščena, niso dobili.