Župan pričakuje, da bo gradnja dislocirane enote, ki bo ena največjih naložb v občini, vključena v načrt izgradnje domov za starejše v Sloveniji ter da bo enota, ki bo imela od 30 do 34 postelj v enoposteljnih sobah, zgrajena do leta 2023.

Gradnja je predvidena na zemljišču, velikosti nekaj več kot 8000 kvadratnih metrov, ob stanovanjskih blokih na Hofmanovi ulici v Rogatcu.

Vloga za gradbeno dovoljenje bo predvidoma podana še ta mesec, gradbeno dovoljenje pa naj bi bilo pridobljeno novembra letos. Mikolič pričakuje, da bi z gradnjo, ki jo bo financirala država, lahko začela že prihodnje leto. Občina Rogatec pa mora zagotoviti samo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

Gradnja dislocirane enote, ki bo imela tri etaže, v pritličju pa bodo avla z recepcijo, prostori za druženje, fizioterapija in servisni prostori, je vključena tudi v načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023.

Trenutno je 20 starejših občanov Rogatca nameščenih v šmarskem domu upokojencev in v še nekaterih drugih domovih po državi.