Priznanje za izjemne poslovne rezultate

Združenje Manager Smrekarju, ki je tudi podpredsednik uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi, podeljuje priznanje, ker dosega izjemne poslovne rezultate. Dodana vrednost na zaposlenega v družbi, ki je lani zabeležila 26-odstotno čisto donosnost kapitala in 23,5 milijona evrov čistega poslovnega izida, znaša kar 102.000 evrov. Plače zaposlenih so za 44 odstotkov višje od povprečja panoge, ob tem že leta prejemajo enega najvišjih regresov in nagrade za poslovno uspešnost.

V podjetju imajo vzpostavljen sistem razvoja kadrov, saj za vsakega zaposlenega izdelajo individualni razvojni načrt, poseben program pa imajo tudi za mlade talente. Atlantic Droga Kolinska je bila tudi večkratni finalist in dobitnik priznanja zlata nit, je starejšim prijazno podjetje, podpisnik listine raznolikosti in prejemnik priznanja vključi.vse, saj ima na vodstvenih mestih kar 67 odstotkov menedžerk.

Izstopa s kompetencami in rešuje izzive

Enzo Smrekar je kompetenten in inovativen vodja, ki zagovarja trajnostni razvoj in je tudi družbeno odgovoren; močno je vpet v šport, predvsem v delovanje Smučarske zveze Slovenije, in je mentor številnim mladim menedžerjem. Smrekar se zaveda, da je za rast podjetja nujno, da ima v ekipi ljudi, ki so na svojih področjih boljši od njega. Opolnomočenje, zaupanje in spoštovanje so zanj bistvene sestavine odnosov z zaposlenimi. Ti ga opisujejo kot izjemno kompetentnega, hitro učečega, radovednega in inovativnega vodjo, ki izstopa po doseganju rezultatov. Ob tem uspešno rešuje izzive, ovire pa zanj predstavljajo predvsem možnosti za kreativne spremembe.

Je tudi bolj karizmatičen od večine vodij, ko so ga v 360-stopinjski analizi primerjali s 40 tisoč menedžerji po svetu. Je vizionar, ki je nenehno osredotočen na izboljšave, saj je prepričan, da s stalnimi inovacijami ustvarjajo dodano vrednost. Za svoje dosežke je prejel številna priznanja - lani priznanje best european manager – lifetime achievement in business za regijo srednje in jugovzhodne Evrope, leta 2018 priznanje IEDC alumni achievement award, leta 2017 pa je postal oglaševalska osebnost leta.

Proizvodnjo, oskrbovalno verigo in razvoj vodijo ženske

Sekcija menedžerk pri Združenju Manager priznanje vključi.vse 2020 zaradi uspešnega upravljanja raznolikosti, uravnotežene vodstvene strukture in uspešnih poslovnih rezultatov podeljuje družbi Ljubljanske mlekarne. Podjetje je v zadnjih treh letih povečalo dobiček za 27 odstotkov in donosnost kapitala za 16 odstotkov. V ožjem poslovodstvu Ljubljanskih mlekarn je kar 73 odstotkov žensk, v širšem pa dobra polovica.

Menedžerke v Ljubljanskih mlekarnah vodijo področja proizvodnje, raziskav in razvoja, oskrbovalne verige, kakovosti in okolja, nadzora, nabave in pravnih zadev, upravljanja kadrov, marketinga in korporativnega komuniciranja. S tem v podjetju dajejo jasno sporočilo: vodstveni položaj je ob uspešnem izpolnjevanju ciljev dostopen vsakomur. Ob tem so menedžerke močno vpete tudi v okolje zunaj podjetja, v različna združenja in zbornice. Raznolikost zaposlenih je velika dodana vrednost, je prepričan direktor Tomaž Žnidarič. Omogoča jim boljšo izmenjavo idej, mnenj in pogledov, kar je sicer pogosto težje upravljati, so pa rezultati zato boljši. To potrjujejo tudi finančni uspehi podjetja.

Dobiček povečali za več kot četrtino

Ljubljanske mlekarne so v zadnjih treh letih povečale dobiček za 27 odstotkov in donosnost kapitala za 16 odstotkov. Podjetje odlikujejo stabilnost, ki jo gradijo z usmerjenostjo v poslovanje na dolgi rok, trajnostni razvoj ter inovativnost, visoka stopnja digitalizacije in avtomatizacije ter sodobna informacijska tehnologija, za kar so lani prejeli priznanje tovarna leta. So primer dobre prakse delovanja celotne oskrbovalne verige in s tem samooskrbe, kar se je v času covida-19 pokazalo kot strateško pomembno.