»Izjemno sem počaščena, da je vrh slovenskega menedžmenta v meni prepoznal osebo, ki lahko z ekipo Združenja Manager prispeva k razvoju in promociji gospodarstva kot enega temeljnih stebrov naše družbe. Na združenje prihajam v obdobju, ko se življenje po koronakrizi postopoma vrača v stare tirnice, pa vendar s povsem novimi spoznanji in izzivi. Kriza nas je znova opomnila, kako ranljivi smo in kako pomembno je, da znamo ljudje stopiti skupaj in povezati vse ključne sisteme družbe. Pogosto pozabljamo, da smo podjetja ljudje. Tudi gospodarstvo smo ljudje. In samo ljudje smo tisti, ki s pametnim dialogom in sodelovanjem lahko prispevamo k uspešnemu okrevanju in razvoju, ki nam bo prinesel blaginjo. Ponovni zagon in ambiciozen razvoj gospodarstva pa sta nujna tudi zaradi demografskih izzivov, zaradi katerih moramo k razvoju pristopati celovito in dolgoročno, da bomo ne le sedanjim, temveč tudi prihodnjim generacijam zagotavljali dostopno zdravstvo in dostojne pokojnine. Vse to je povezano in pri tem smo vsi v istem čolnu,« poudarja Petra Juvančič.

Direktorica in nagrajena strokovnjakinja

Petra Juvančič prihaja iz zavarovalnice Vzajemna, kjer je več mandatov kot direktorica vodila odnose z javnostmi. Aktivno je delovala tudi v Slovenskem zavarovalnem združenju, kjer je vodila Odbor za osveščanje potrošnikov in komuniciranje. Kot poznavalka zdravstvenih sistemov sodeluje tudi v ameriški gospodarski zbornici AmCham, kjer je članica Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja. Je izkušena organizatorka in voditeljica strokovnih konferenc, okroglih miz in posvetov, sodeluje tudi kot avtorica Gostujočega peresa v Delu. Leta 2018 je prejela mednarodno nagrado ProPR Award.

Z agilnostjo krepiti odpornost podjetij

Juvančičeva in Lončarjeva sta krmilo združenja naravnali v smer trajnosti – ne le z vidika okolja, pač pa tudi družbenih, ekonomskih in ne nazadnje tudi izzivov prihodnosti menedžerskega poklica. In covid-19 je eden od največjih izzivov, s katerim se soočajo menedžerji. Izziv in priložnost, pravi Medeja Lončar: »Zdaj imamo priložnost, da pospešimo razvoj novih tehnologij, razvijamo talente in nove kompetence skozi vseživljenjsko učenje. V gospodarstvu in družbi imamo odgovornost, da se agilno prilagajamo in iščemo nove poslovne modele ter procese – take, ki bodo prispevali k boljšemu življenju vseh nas.« Poudarja, da imajo podjetja, ki so bolj agilna, bolj zavzete zaposlene, da lažje preživijo prve šoke in krizo, zato bo treba v prihodnosti krepiti odpornost podjetij in celotnega gospodarstva ter s tem tudi države na nove krize. Skladno s tem je združenje zasnovalo tri osrednje programske razvojne stebre: ljudje, novi poslovni modeli in priložnosti ter nove strateške dejavnosti in spremenjeni pogoji v obstoječih sektorjih.

Dobri menedžerji v središče postavljajo človeka

Po dveh letih in pol pa se zaradi selitve v tujino z mesta izvršne direktorice Združenja Manager poslavlja Saša Mrak Hendrickson. Ob nastopu svojega mandata je na prvo mesto programskih usmeritev postavila ljudi, s podobno popotnico pozdravlja tudi novo vodstvo združenja: »Ljudje niso le človeški vir, ampak kapital, ki ga moramo plemenititi. Res je, da smo menedžerji v prvi vrsti odgovorni za rezultate, a dobri menedžerji v središče postavljajo človeka, ljudi, saj brez njih teh rezultatov ni. Zato je tako pomembno imeti najboljše ekipe, s katerimi bomo vsi skupaj prestali težke preizkušnje nove realnosti, izšli iz krize še boljši in rastli hitreje, si ustvarili nove poslovne modele, gledali na posel in svet bolj trajnostno. Tudi ob pomoči novega vodstva Združenja Manager.«