Predsednica Združenja Manager, direktorica Siemensa Slovenija in predsednica uprave Siemensa Hrvaška Medeja Lončar je uvodoma izpostavila ključne usmeritve menedžmenta za prihodnost, trajnostno voditeljstvo namreč postaja nova paradigma delovanja: »Govorim o našem odgovornem in prosvetljenem ravnanju v širšem smislu, do ljudi, zaposlenih, partnerjev, celotnega okolja, katerega del smo. Seveda je ključno, da preživimo na trgu, dosegamo rezultate in ustvarjamo dodano vrednost, kar nam omogoča nadaljnje investicije in razvoj. Hkrati pa moramo z učenjem, sodelovanjem in povezovanjem poiskati modele delovanja, ki bodo dobri za podjetja, okolje, družbo, za boljše življenje vseh nas.«

V krizi so v menedžerje uprte oči zaposlenih

V nagovoru se je spomnila tudi marčevskih začetkov epidemije, ko so slovenski menedžerji iz ozadja opravljali veliko delo: »Smo v letu negotovosti in nenehnih prilagajanj. Tega smo sicer vajeni, upravljanje s tveganji in spremembami je del našega vsakdana. Veliko odgovornost so nase v korona krizi prevzeli predvsem zdravstveni delavci, pa vsi tisti v storitvenih dejavnostih, ki so skrbeli, da se svet okrog nas ni čisto ustavil, pa tudi politiki. V tokratni krizi pa se je na vseh področjih pokazala tudi velika pomembnost in moč znanja, energije in fleksibilnosti, ki jo imamo slovenski menedžerji. Nismo bili v soju žarometov, so pa bile v nas, virtualno ali direktno, uprte oči naših zaposlenih, ki so v kriznih razmerah pričakovali usmeritve, kaj storiti takoj, tukaj in zdaj in kam nas pelje negotova prihodnost.«

Prizadevanja za zdrav in odgovoren razvoj

Tudi Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je poudarila pomen odgovornega in prosvetljenega delovanja managerjev v okolju. »Naš skupni izziv bo tudi v prihodnje, kako prispevati k okrevanju, razvoju in blaginji v državi. Na uspeh pa bodo vedno vplivali tudi zdravi odnosi, zdravo razmišljanje in mentaliteta, prizadevanja za zdrav in odgovoren razvoj, zdravo okolje. To so tisti temelji, ki prispevajo k zdravju po eni strani posameznika, po drugi družbe kot celote. Vsi smo ljudje in samo z vsem tem razumevanjem gremo lahko zdravi naprej s ciljem ambicij in razvoja.«

Ukrepi bodo učinkovali na daljši rok, za družbo smo odgovorni vsi

Razvoj in večjo blaginjo bo mogoče zagotoviti, če bomo začeli uresničevati akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki so ga pripravili na Ekonomski fakulteti pod vodstvom vodje Observatorija Združenja Manager prof. dr. Dušana Mramorja. Dokument ponuja odgovore na naročilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kako v Sloveniji povečevati produktivnost v smeri uspešnejših držav, kot sta Avstrija in Nemčija.

Akcijski načrt je predstavil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga je opisal kot biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije: »Dobili smo prvi resen načrt za dvig produktivnost, ki ne govori samo o gospodarskih ukrepih, ampak je osnovan na petih stebrih. Potrebujemo dober sistem upravljanja države, vlaganja v raziskave in razvoj, ustrezno infrastrukturo, izobraževanje in tržno usmerjenost. Ti ukrepi so temelj delovanja te in prihodnjih vlad, pri izvedbi pa bo potreben širok družbeni dogovor in modrost. Govorimo o ukrepih, ki bodo učinkovali na daljši rok, izpeljali pa jih bomo lahko samo, če bomo vsi zedinjeni. Vsi smo namreč odgovorni za razmere v družbi. Od večje vrednosti, ki jo bomo ustvarili, bomo imeli več vsi skupaj.«