Poleg meja na celotnem slovenskem ozemlju, trianonske in saintgermainske meje v Pomurju, okupacijskih meja med Nemčijo in Madžarsko ter Madžarsko in Neodvisno državo Hrvaško na slovenskem ozemlju so teme razstave življenje pod okupacijo, internacija primorskih kolonistov v Šarvar, internacija prekmurskih Judov in Romov, odnos povojnih oblasti do Madžarov ter nove meje tedanje Demokratične federativne Jugoslavije oziroma Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Raziskovalci so vključili tudi Porabje, kamor je najseverneje leta 1945 prišla Prekmurska četa, in omenili agitacijo za to, da bi Porabje po vojni priključili Jugoslaviji.

Pomurske meje in razmere med okupacijo sta v glavnem obdelala Attila Kovacs in Darja Kerec, sodelovalo pa je več informatorjev od Razkrižja, Gibine, Lendave, Prosenjakovcev, Sotine do Gerlincev in drugih krajev.

Razstava sodi v sklop projekta Okupacijske meje 1941–1945, ki ga pripravlja več znanstvenih ustanov. Podobne tematske razstave so po Sloveniji že gostovale, vodja projekta pa je Božo Repe z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.

Po besedah direktorice muzeja Metke Fujs bi razstavo morali odpreti že marca pred sklepno konferenco projekta, zaradi koronavirusa pa so jo prestavili in se odrekli tudi dodatnemu programu, predavanjem in učnim uram ter sprejemati skupin. sta