Sklad bo s finančnimi spodbudami in vsebinsko podporo letos podprl nekaj manj kot 6500 projektov, kar je 41 odstotkov več kot lani, ko je bilo odobrenih približno 4600 projektov v znesku približno 166 milijonov evrov, so navedli. Kot so pojasnili, se spremembe in dopolnitve letošnjega načrta sklada nanašajo predvsem na uvedbo novih produktov in modifikacijo obstoječih, na spremembe posameznih aktivnosti sklada na področju strateških partnerstev in pomoči podjetjem pri internacionalizaciji ter celovito spremembo v finančnem delu.

Vlada je potrdila tudi letno poročilo sklada za podjetništvo za lani. Sklenila je, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini skoraj 38.900 evrov pokrije iz nerazporejenih presežkov iz preteklih let. Odhodki so bili v primerjavi s preteklimi leti višji zaradi zelo visoke realizacije izvedenih finančnih in vsebinskih spodbud, ki je bila od prvotno načrtovanih odobrenih spodbud višja za 28 odstotkov oziroma za 3,55-krat večja od prvotno načrtovanega števila podprtih projektov, so navedli.

Sklad je lani prek javnih razpisov z ugodnimi finančnimi spodbudami podprl 1943 projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij v skupni višini 123,83 milijona evrov. Z njimi je spodbudil za približno 212,45 milijona evrov investicij v gospodarstvu.