Kot zanimivost omenimo še, da so profesionalni vlagatelji v ZDA še naprej pesimistični. V junijski raziskavi med upravljalci skladov v ZDA je 53 odstotkov upravljalcev odgovorilo, da gre trenutno le za rast znotraj medvedjega trenda, le 37 odstotkov jih meni, da smo že v novem bikovskem trendu. Kar 78 odstotkov jih meni, da so delnice trenutno precenjene, in le 18 odstotkov jih meni, da bo gospodarstvo doživelo okrevanje v obliki črke v. Velika večina pričakuje počasnejše okrevanje v obliki črke u ali w. Kljub skepsi profesionalnih vlagateljev ti počasi le spreminjajo svoje mnenje, saj je bilo v maju pesimističnih profesionalnih vlagateljev še več. V prejšnjem mesecu je kar 68 odstotkov vprašanih odgovorilo, da gre trenutno le za rast znotraj medvedjega trenda, in le 25 odstotkov, da smo že v novem bikovskem trendu.