In to povsem po nepotrebnem. S parkiranjem za pet evrov nimata nič niti država niti mesto. Za tako parkirnino so se odločili zasebni lastniki parkirišča, ki so ga dobili skupaj s celotnim kompleksom bivše tovarne. Ta je v veriženju različnih podjetij trenutno v lasti Kompas Shopa, ki je upravljanje parkirišča 1. maja predal podjetju GL Kompas Petrovci, sicer specializiranem za rejo lovnih živali, saj GL v njihovem imenu pomeni gojitveno lovišče. Odlično lovišče pa se jim očitno zdi tudi parkirišče ob osrednji ljubljanski upravni enoti. Ob tem pa bi kot podjetje, specializirano za lov, morali vedeti, da se ptiče le enkrat spelje na limance. Glas o dragem parkirišču se bo hitro razširil in stranke upravne enote bodo iskale cenejše alternative parkiranja na ulici. Tako se bo verjetno zgodilo, da bo upravnik parkirišča ob upravni enoti s takimi cenami ostal brez trofeje.

Ampak ob tem se odpira še vprašanje upravne enote kot take. Ne le parkirišče, tudi prostori upravne enote so prepuščeni logiki profita lastnikov kompleksa. Kot se spomnimo, se je veliko najemnikov zaradi dviga najemnine iz prostorov Tobačne že izselilo. Tudi donedavni najemnik parkirišča je pogodbo prekinil zaradi dviga najemnine. Državi je sicer še vedno doslej uspelo izpogajati po njenem mnenju primerno najemnino, toda že za potrebne posege v prostor, da bi ga prilagodili spremenjenemu poslovanju s strankami, mora država za dovoljenje prositi lastnike. Da o vprašanju gospodarnosti dolgotrajnega najema niti ne govorimo.

Upravna enota Ljubljana naj bi se konec junija preselila v poslopje na Linhartovi, ki ga je država pridobila v menjavi z mestom. Toda sektor za upravne notranje zadeve bo še vedno ostal tam, kjer je zdaj. Tako bo velika večina strank še vedno prihajala v prostore v Tobačni ter parkirala na zloglasnem parkirišču.

Zato bi bilo od države pričakovati, da bi v naslednjih pogajanjih z lastniki prostorov in parkirišča izposlovala 70-odstotni popust za prve pol ure parkiranja za vse stranke upravne enote. Če popust za svoje stranke na komercialnih parkiriščih uspe pridobiti Hoferju, bi menda lahko tudi Republiki Slovenija.