Na Sodišču EU so v sporočilu za javnost navedli, da so prejeli mnogo vprašanj v zvezi s sodbo, ki jo je glede programa ECB, v okviru katerega nacionalne centralne banke evrskega območja na sekundarnem trgu kupujejo obveznice držav in druge vrednostne papirje javnih akterjev, ta teden sprejelo nemško ustavno sodišče.

Ustavni sodniki so sklenili, da mora ECB utemeljiti sorazmernost svojega programa odkupovanja obveznic, sicer bo nemška centralna banka Bundesbank iz njega izključena. Niso pa programa razglasili za neskladnega z nemško ustavo.

Nemški ustavni sodniki: Odločitev je nerazumljiva

Ustavno sodišče je takšno odločitev sprejelo, kljub temu da je pred tem za pomoč pri presoji zaprosilo Sodišče EU, ki je presodilo, da je program kvantitativnega sproščanja skladen z evropskim pravnim redom. Nemški ustavni sodniki so odločitev vrhovne sodne ustanove unije označili kot nerazumljivo in pravno nezavezujočo ter zavrnili mnenje Sodišča EU, da so stranski učinki teh obsežnih odkupov obveznic in povečevanja količine denarja v obtoku, med drugim v obliki nizkih obrestnih mer na denarne vloge in rasti cen nepremičnin, sprejemljivi.

Na Sodišču EU so zapisali, da nikoli ne komentirajo sodbe nacionalnega sodišča. Na splošno pa je po njihovih navedbah treba opozoriti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU sodba, ki so jo izdali v okviru predhodnega odločanja, zavezuje nacionalno sodišče.

"Da bi se zagotovila enotna uporaba prava EU, je le sodišče, ki so ga za to ustanovile države članice, pristojno za ugotovitev, da je akt institucije EU v nasprotju s pravom unije," so bili jasni na Sodišču EU.

Opozorili so, da bi razhajanja med sodišči držav članic glede veljavnosti takih aktov lahko "ogrozila enotnost pravnega reda EU in posegla v pravno varnost", in da morajo "tako kot drugi organi članic tudi nacionalna sodišča zagotavljati polni učinek prava unije".

"Samo tako je mogoče zagotoviti enakopravnost držav članic v EU, ki so jo te same ustanovile," so bili še nedvoumni na Sodišču EU.

Sklenili so, da se s tem v zvezi ne bodo več oglašali.

Odločitev nemških ustavnih sodnikov je naletela na različne odzive. Medtem ko jo nekateri, predvsem številni nasprotniki ravnanja ECB vse od zadnje dolžniške krize v evrskem območju, hvalijo, pa je tudi v Nemčiji, še bolj pa drugod po Evropi slišati glasne kritike, da gre za nevaren precedens, ki bi lahko močno otežil protikrizno delovanje ECB ter zamajal avtoriteto Sodišča EU in njegovih odločitev.

Kar nekaj članic, npr. nekatere države srednje in vzhodne Evrope, ki so predmet kritik zaradi določenih politik, bi lahko namreč sledile zgledu nemškega ustavnega sodišča in se izmikale uresničitvi sodb najvišjega sodnega organa v EU.