Zanimanje po objavljenem povabilu Slovenske vojske prejšnji teden je bilo zaznati že po telefonskih klicih, v tednu dni jih je namreč poklicalo več kot 250 zainteresiranih. Ti so spraševali predvsem o tem, kakšni so pogoji vključevanja in kaj bi delali, so pojasnili na ministrstvu za obrambo (Mors).

Po njihovih navedbah je iz prejetih prijav razvidno, da vsi ne izpolnjujejo vseh pogojev za vstop v stalno in rezervno sestavo Slovenske vojske. Tiste, ki pa splošne pogoje izpolnjujejo, bodo uprave za obrambo pozvale, da podajo vloge za vključitev v rezervno sestavo Slovenske vojske, takoj za tem pa se bo začel selekcijski postopek za kandidate, kot je predpisan.

Kot je navedeno v opisanem programu selekcijskega postopka, je njegov namen zagotoviti kader, ki ima telesne in duševne sposobnosti ter spretnosti. Poleg preverjanja gibalnih sposobnosti kandidatov (denimo vesa v zgibi, skok v daljino in dviganje trupa) opravljajo tudi psihodiagnostični in zdravstveni pregled. Med drugim ugotavljajo kandidatove intelektualne in kognitivne sposobnosti, osebnostne lastnosti, socialno in čustveno zrelost, morebitno prisotnost psihopatologije in kandidatovo motivacijsko sliko. Prav tako pa morajo biti kandidati denimo brez težjih kroničnih obolenj in stanj, brez težjih govornih napak ter s primerno telesno težo.