Pri OKS izpostavljajo, da ima šport ob širšem družbenem vplivu, ki je na prvem mestu, tudi pomemben gospodarski učinek v državi. »Slovenska športna industrija ustvari 609 milijonov evrov v celoten BDP in zaposluje 21.900 ljudi. Delež, ki ga ustvari športna industrija tako predstavlja 1,96 odstotka slovenskega BDP, zaposlitve povezane s športom pa predstavljajo kar 2,43 odstotka vseh zaposlenih v Sloveniji,« trdijo na OKS.

V OKS so že opravili prvo poizvedbo med športnimi organizacijami, ki jih je v Sloveniji preko 2000. V odzivu 34 športnih zvez in 300 športnih društev so zabeležili, da je zaradi novonastale situacije ogroženih preko 470 redno zaposlenih in več kot 2270 stalnih zunanjih sodelavcev, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti.

»Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah,« številke razlagajo na OKS in dodajajo, da je samo med sodelujočimi organizacijami v poizvedbi predviden izpad prihodkov v višini skoraj skoraj 16 milijonov evrov, finančno breme pa narašča.

V OKS zato predlagajo dva sklopa ukrepov za reševanja nastale krize v športu. V prvem sklopu predlagajo posebno državno pomoč za športne organizacije v višini izpada prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti, povračilo nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športu ter odpis najemnin javnih športnih objektov.

V drugem sklopu pa si OKS želi ukrepe za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije. Tukaj OKS predlaga, da se davčno razbremenitev prihodkov od sponzorstev in davčno olajšavo za sponzorje, znižanje davčne stopnje pri prodaji vstopnic ter znižanje davčne stopnje za nakup športne opreme za zveze in društva za vsaj 18 mesecev.

OKS predlaga tudi spremembo zdaj veljavne obdavčitve športne loterije, ki bi športu po starem vzorcu lahko zagotavljala več sredstev, ali pa, da se del zdaj pobranih davkov iz tega naslova namensko vrne v šport.

V OKS si za pomoč športu v obdobju po krizi želijo še številne druge spremembe, tudi prevzem stroškov varovanja prireditev s strani policije in delno brezplačno zdravstveno oskrbo. Izstopa pa poziv k plačilu mesečne vadnine v višini 30 evrov za otroke od 6. do 16. leta starosti. Vse to naj bi po mnenju OKS le zagotovilo normalno sistemsko preživetje slovenskega športa.