"Predvideni ukrepi iz smernic se bodo sproti usklajevali z najpomembnejšimi deležniki," je napovedal in pojasnil, da so zato oblikovali strokovno skupino za pomoč ministrstvom. Vodil jo bo Matej Lahovnik. Vlada ob tem pripravlja tudi rešitve za sistemsko blaženje posledic epidemije koronavirusa.

Janša je ob tem napovedal znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za 30 odstotkov za čas trajanja epidemije. Napovedal je tudi izplačilo kriznega dodatka upokojencem in najbolj ranljivim socialnim skupinam prebivalstva za čas trajanja epidemije.

Novi vladni predlogi se nanašajo na nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, kot so zdravstvo, civilna zaščita, varnost in kritična infrastruktura. Po odločitvi predstojnikov bo zanje na voljo od 10- do 200-odstotni dodatek na osnovno plačo.

Delodajalcem bodo priporočili, naj podoben pristop uberejo v svojih podjetjih, še posebej v trgovini z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Vlada pa bo oblikovala predlog za način in višino povračila plač v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti poslovanje.

Uprava za javna naročila v torek v objavo manjkajočih podatkov

Uprava za javna plačila bo po začasni ustavitvi objave ažuriranih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev začela znova objavljati v torek. Objavila bodo tudi manjkajoče podatke od 16. marca. Vse podatke bo lahko prevzela Komisija za preprečevanje korupcije, so sporočili s finančnega ministrstva.

Uprava za javna plačila je v petek sporočila, da bo od 17. marca do preklica izvajala le nujne naloge za zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnih in drugih storitev za proračunske uporabnike. "Posledično ne bo omogočala objave tekočih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev, ki jih zagotavlja prek aplikacije transakcije zavezancev informacij javnega značaja. Zadnja objava teh podatkov je bila 13. marca," so pojasnjevali.