Uprava za javna plačila je objavila, da bo od 17. marca do preklica izvajala le nujne naloge za zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnih in drugih storitev za proračunske uporabnike. "Posledično ne bo omogočala objave tekočih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev, ki jih zagotavlja prek aplikacije TZIJZ. Zadnja objava teh podatkov je bila 13. marca," je navedla uprava.

A v Transparency International (TI) Slovenia so upravo danes pozvali, naj to odločitev nemudoma spremeni. "Razumemo, da so v teh razmerah potrebni rigorozni ukrepi in da mnoge institucije delujejo v okrnjenih sestavah. Kljub temu pa smo mnenja, da je ukrep pretiran in predstavlja nevarno prakso pri omejevanju dostopa do informacij javnega značaja," je dejala predsednica TI Slovenia Alma Sedlar.

Zaupanje v smotrnost porabe javnih sredstev je po njenem eden izmed temeljev zaupanja v odločevalce, to pa je v kriznih časih ključno za izvajanje nujnih ukrepov. "Ob poizkusih prevar pri nakupu zaščitne opreme in negotovosti, ali so bila javna sredstva oškodovana ali ne, onemogočanje preglednosti nad porabo javnih sredstev vzbuja dodatno negotovost in dvome pri državljanih," je poudarila.

Ob tem so v TI Slovenia spomnili, da podatke na podlagi sklenjenega dogovora o posredovanju podatkov plačilnih transakcij v breme zavezancev po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in podatkov prejetih e-računov proračunskih uporabnikov povzema tudi Komisija za preprečevanje korupcije za aplikacijo Erar.

V TI Slovenia odločevalce pozivajo, naj po koncu kriznega obdobja zaradi koronavirusa delovanje aplikacije TZIJZ uredijo na način, ki bo omogočal avtomatizirano osveževanje podatkov.