V zvezi s kritiko sindikata državnih organov Slovenije, ki opozarja, da so pravosodni policisti pomanjkljivo zaščiteni, pa v vodstvu slovenskih zaporov priznavajo, da zaščitne opreme žal primanjkuje v vseh resorjih. »Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij išče različne možnosti, kako pridobiti zaščitno opremo, ker je nujno potrebna glede na specifiko zaporskega sistema. V navezi smo tudi s civilno zaščito,« pojasnjujejo v vodstvu slovenskih zaporov. Ob tem zagotavljajo, da so vodstva posameznih zaporov v rednih stikih z zdravstvenim osebjem, ki obiskuje zavode, ter da so v vsakem zaporu tudi dorekli protokol v primeru suma okužbe ali dejanske okužbe. V primeru suma okužbe na koronavirus najprej poskušajo najti možnost izolacije. Vlada je v državni zbor poslala tudi predlog zakona, po katerem bodo lahko iz zaporov bodisi predčasno izpustili nekatere zapornike, drugim pa bodo lahko za en mesec prekinili prestajanje zaporne kazni. Oba ukrepa bosta veljala le za tiste zapornike, pri katerih ni varnostnih zadržkov, kar pomeni, da predvsem niso begosumni in ne predstavljajo nevarnosti za okolico.