Po naših neuradnih informacijah naj bi se v ljubljanskem zaporu pojavil sum koronavirusa pri pazniku. Danes naj bi se paznik že testiral, jutri pa naj bi bilo znano, ali je okužen. V slovenskih zaporih, kjer so že pred dnevi prepovedali obiske obsojencev, si seveda želijo, da bi bil test negativen, tako kot pri siceršnjih doslej opravljenih testiranjih. Okužba s koronavirusom pa je tudi v zaporu bržkone le vprašanje časa.

Tako ne preseneča, da je vlada v državni zbor vložila predlog zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje koronavirusa, ki predvideva tudi možnost enomesečne prekinitve prestajanja zaporne kazni po uradni dolžnosti in zgodnejši predčasni odpust.

Oba glavna ukrepa sicer nista popolna novost. Že po trenutno veljavni zakonodaji lahko obsojenec zaprosi za prekinitev prestajanja kazni, v praksi pa tovrstnim prekinitvam najpogosteje ugodijo, če gre za oskrbo bolnega partnerja ali otrok. Prekinitev prestajanja kazni je seveda mogoča le, če vodstvo zapora ne vidi varnostnih zadržkov – predvsem begosumnosti obsojenca ali njegove nevarnosti za okolico. Če bo predlog vlade sprejet, bo prekinitev prestajanja kazni po novem mogoča tudi po uradni dolžnosti. Direktor zavoda bo lahko sam odredil, da se določenim obsojencem, ki so varnostno nesporni, prestajanje kazni prekine za en mesec z možnostjo podaljšanja.

Vlada predlaga tudi možnost zgodnejšega predčasnega odpusta iz zapora. Tako bi ob določenih pogojih obsojence lahko predčasno izpustili že šest mesecev pred iztekom kazni (in ne tri mesece kot sedaj), v praksi pa bi lahko zapore po potrebi hitro razbremenili predvsem tistih obsojencev, ki prestajajo nizke zaporne kazni.

Sindikat skrbi pomanjkanje opreme

V zaporih medtem čakajo na zaščitno opremo, ki je zdaj nimajo, opozarja predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. »Obžalujem neposluh vlade, ki se kljub resnim opozorilom ne zaveda, da v primeru okužb pravosodnih policistov in zapornikov s covid-19 zaporov ne bo mogoče obvladovati, saj nam že tako primanjkuje najmanj sto pravosodnih policistov. Zaposleni nimajo ne ustreznih zaščitnih očal ne zaščitnih mask za zaščito dihal, ne razpolagajo pa niti z zadostnimi količinami zaščitnih oblačil. Danes sem na probleme pravosodnih policistov in drugih zaporskih uslužbencev ter državnih uslužbencev, ki jih zastopam, opozoril vlado in najodgovornejše ministre, vendar se nikomur ni zdelo potrebno, da bi na moje zelo resno in pomembno pisanje kakor koli odreagiral,« je zapisal Verk.