Več kot sto obsojencem se v zadnjih dneh ni bilo treba vrniti s prostih izhodov na prestajanje kazni, so odločili direktorji posameznih zaporov. Gre za nenevarne obsojence, ki so kazen prestajali na odprtih ali polodprtih oddelkih zaporov in so imeli proste izhode. Kot je poročal spletni Večer, sta med obsojenci, ki so jima začasno prekinili prestajanje zaporne kazni, tudi Igor Bavčar in Boško Šrot, to informacijo pa so viri blizu zaporniškega sistema neuradno potrdili tudi nam.

Čas na prostosti med prekinitvijo zaporne kazni se ne šteje v čas prestane kazni.

Široko tolmačenje zakonskih pogojev

Hitra prekinitev prestajanja kazni za takšno število nenevarnih obsojencev je precejšnje presenečenje, saj je do nje prišlo še pred uveljavitvijo interventnega zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki so ga pred dnevi sprejeli poslanci. Ko bo stopil v veljavo, bo zakon med drugim poenostavil možnost prekinitve prestajanja kazni za nenevarne zapornike in omogočil zgodnejši predčasni odpust obsojencev.

Toda kot nam je pojasnil generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen, so posamezni vodje zaporov obsojencem kazni prekinili že po krovnem zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

Ta zakon namreč že zdaj omogoča prekinitev prestajanja kazni, vendar so razlogi zanjo točno določeni. To so huda bolezen obsojenca, nezmožnost obsojenca, da opravlja osnovne življenjske potrebe, smrt ali huda bolezen v družini, neodložljiva poljska ali sezonska dela, skrb za varstvo otrok in pomoč pri preživljanju starih, bolnih ali mladoletnih družinskih članov.

Po naših neuradnih informacijah so vodje posameznih zaporov znotraj teh zakonskih možnosti pri vsakem obsojencu posebej našli podlago za začasno, enomesečno prekinitev prestajanja kazni. Čeprav je bil v resnici glavni razlog za prekinitev kazni strah, da obsojenci s prostih izhodov ne bi prinesli novega koronavirusa v zapor. Tako naj bi direktorji posameznih zavodov pri odločanju za prekinitev prestajanja kazni obsojencem poskušali biti čim bolj človeški, zakonske pogoje za začasno prekinitev prestajanja kazni pa naj bi tolmačili zelo široko in v kontekstu epidemije.

Virus prinesel inštruktor

Strah pred izbruhom novega koronavirusa med zaporniško populacijo je sicer realen, kot je neuradno mogoče slišati, pa naj bi strah pred SARS-CoV-2 tudi že vplival na medsebojne odnose v zaporih.

V največji slovenski zapor na Dobu je pred dnevi virus prinesel inštruktor zunanjega poslovnega partnerja, ki obsojencem v zaporu nudi delo. Potem ko je bil pozitiven na novi koronavirus, je vodstvo zapora na Dobu izoliralo osem obsojencev, ki so bili v stiku z njim. Po naših informacijah nihče od osmih obsojencev ne kaže znakov bolezni.

Sindikat državnih organov Slovenije, ki zastopa tudi pravosodne policiste, je pred dnevi glasno opozoril tudi na pomanjkanje zaščitne opreme zaporskih delavcev. Kot nam je danes pojasnil predsednik sindikata Frančišek Verk, so pazniki zdaj dobili kirurške maske, rokavice, razkužila in nekaj varnostnih oblek, želeli pa bi si še več ustrezne opreme, predvsem zaščitne maske N95. O začasni razbremenitvi zaporskega sistema z več kot 100 obsojenci na prostosti, Verk pravi, da gre predvsem za prostorsko razbremenitev.