Podjetje BIA Separations toži Javno agencijo Spirit zaradi kršitev določil postopka javnega razpisa, na katerega se je septembra 2018 uspešno prijavilo. Vloga za znesek sofinanciranja v višini 1,617 milijona evrov, kolikor je bil znesek, ki bi ga BIA Separations lahko pridobila na podlagi javnega razpisa, je po vsebinski plati zadostovala za pridobitev pravice do sofinanciranja. Prag sofinanciranja za zahodno regijo je namreč znašal 13,46 točk, pri tem je bila vloga podjetja ocenjena s 13,53 točkami. Vloga je bila pravočasna, pravilno označena, oddana v zaprti pisemski ovojnici in formalno popolna. V nadaljnjem postopku obravnave vloge pa je komisija javne agencije Spirit ugotovila, da podjetje ne izpolnjuje splošnih pogojev za prijavitelje, ker naj bi v BIA Separations imeli na dan prijave vloge do Agencije neporavnane finančne obveznosti v višini 665.372,04 evra s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Nezakonita odločba ne sme obveljati

Javna agencija Spirit je pri dodeljevanju javnih sredstev zavezana opredeljenim temeljnim ciljem, ki jih je s postavljanjem pogojev sodelovanja obšla, pojasnjujejo v BIA Separations. Pogoji, ki so določeni v nasprotju s konkretnimi zakonskimi cilji, pa so nezakoniti in jih posledično ne smemo upoštevati, so poudarili v podjetju. »Prepričani smo, da bi s svojim kakovostno zastavljenim programom uspeli pridobiti vsa razpoložljiva sredstva, zato smo vsaj za ta znesek protipravno oškodovani. Dejansko pa je škoda še višja. Utrpeli smo tudi izgubo dobička, ker projekta s 1. januarjem 2019 zaradi nezakonite odločitve javne agencije Spirit nismo mogli začeti izvajati. Škoda se po dobrem letu in pol neizpeljanega projekta bliža znesku v višini 3 milijonov evrov,« pojasnjuje direktor podjetja BIA Separations Aleš Štrancar.

Podjetje v Ajdovščini začenja šestmilijonsko investicijo

Ajdovsko podjetje BIA Separations je sicer marca začelo s pripravljalnimi gradbenimi deli na primorski lokaciji za petkratno razširitev proizvodnje, v okviru katere postavljajo proizvodne linije druge generacije. Te bodo omogočale učinkovitejšo proizvodnjo, nižje stroške in proizvodnjo volumensko večjih produktov. Skupno gre za šestmilijonsko investicijo, s katero bodo ustvarili sto novih delovnih mest. Prvih deset novih sodelavcev se je letos že pridružilo 90-članskemu kolektivu. Slovenski BIA Separations sicer sodeluje tudi v treh projektih razvoja proizvodnje cepiva za koronavirus.