Na zaslišanju je kandidatka za ministrico med drugim odgovarjala na vprašanje, kakšni so njeni načrti glede priprave nove bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja in predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

»Priprava bele knjige mora teči naprej, saj gre za temeljni dokument nadaljnjega razvoja vzgoje in izobraževanja,« je dejala Kustečeva. O pripravi samega dokumenta je po njenih besedah veliko brala, a ga še ni videla, zato ga ne more ocenjevati. Za predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti pa je dejala, da je večinoma pripravljen, da pa bo treba odpreti in pogledati še nekaj odprtih dilem, predvsem glede financiranja.

Kar se tiče financiranja vseh področij, ki jih pokriva resor, je dejala, da se bo z ministrstvom za finance »trdo pogajala za vsak cent, ki bi lahko prišel« k njim.

Miho Kordiša (Levica) je zanimalo, kako bo lahko kandidatka sodelovala s predsednikom vlade Janezom Janšo, glede na to, da je bila v preteklosti do njega tudi kritična. »Lahko ostanemo na okopih in skušamo utrjevati svoje položaje. A s takim pristopom za razvoj znanosti in pridobivanje znanja mladih ne naredimo popolnoma nič,« je dejala.

Glede uresničitve odločbe ustavnega sodišča, s katero je to zahtevalo drugačno ureditev financiranja zasebnih osnovnih šol, je dejala, da ta še vedno ni uresničena zaradi preveč različnih ideoloških pogledov. Zato ni prepričana, da je o tem vprašanju trenutno možno najti kompromis. Ustavno sodišče je bilo sicer v svoji odločitvi po njenem mnenju jasno: »Javnoveljavni del programa je tisti, ki je osnova za to, da ga država plačuje, želeli ali ne, tudi za zasebne šole. Ko zasebne šole izvajajo javnoveljavni program, so v tem delu javne šole,« je izpostavila.

»V Sloveniji imamo šest enakovrednih univerz«

Marka Koprivca (SD) in Marka Bandellija (SAB) je zanimalo, kje bo koalicija dobila denar za uresničitev obljube, da bo zagotovila brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke staršev. Vprašanje je po njegovem umestno zlasti zato, ker je Kustečeva danes opozorila, da v proračunu za leto 2020 ni zagotovljenega vsega denarja za plače učiteljev. »Zavedam se, da je lahko ta ukrep veliko finančno breme za občine, a rešitve iz rokava ta trenutek nimam,« je odgovorila.

Glede na to, da Kustečeva predava na fakulteti za družbene vede, je Lidijo Divjak Mirnik (LMŠ) zanimalo, ali bo ministrica samo Univerze v Ljubljani ali vseh univerz v državi. »Ne bom le ministrica Univerze v Ljubljani. Imamo šest univerz in vse so enakovredne,« je dejala.

Na nekatere pozive, da bi bilo treba ukiniti Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, je odgovorila, da si ne predstavlja, da v državi ne bi imeli ustanove tega tipa, se pa strinja, da je treba odpraviti vse anomalije, ki se pojavljajo pri njenem delovanju.

Kustečeva je sicer v predstavitvi na začetku zasedanja odbora kot eno glavnih nalog ministrstva izpostavila krepitev ugleda, spoštovanja in zaupanja v delo sistema izobraževanja, znanosti in športa. Med prioritetami je izpostavila tudi reševanje težav zaradi koronavirusa in aktivnosti pri predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Med vsebinskimi prioritetami na področju vrtcev je izpostavila nadaljevanje priprave novele zakona o vrtcih in prenove kurikuluma za vrtce. Na področju osnovnih šol bo treba po njenih besedah proučiti rezultate evalvacije prvega triletja osnovne šole in na podlagi tega sprejeti nadaljnje ukrepe, razmejiti bo treba tudi razmerja med obveznim in razširjenim delom programa.

Za srednje šole bosta po njenih besedah potrebni ocena morebitnih sprememb pri maturi in prenova izbirnih vsebin v gimnazijah, proučiti bo treba tudi sistem financiranja. Na področju visokošolskega in univerzitetnega študija pa se namerava ministrstvo pod njenim vodstvom posvetiti pripravi novega nacionalnega programa visokega šolstva.

Šport Kustečeva vidi kot področje, ki je v javnem interesu in kjer je naloga države, da skrbi za njegovo promocijo, hkrati pa razvija vrhunski šport.