Počivalšek, ki bo po potrditvi vladne ekipe v DZ vodenje resorja prevzel tretji mandat zapored, je v trenutnih razmerah izpostavil nujnost hitrega in učinkovitega ukrepanja za pomoč gospodarstvu v času širjenja novega koronavirusa. Trenutno sta najbolj prizadeta turizem in logistika.

»Poleg turizma so najbolj na udaru logisti. Če ne zagotovimo prehoda blaga iz in v Slovenijo, bomo imeli hude težave,« je opozoril. Virus ga je zaznamoval tudi osebno: po lastnih navedbah je v sredo zvečer dobil povišano telesno temperaturo, zato se je šel testirat za koronavirus - rezultat je bil negativen, izvid je predočil tudi članom odbora.

Sveženj ukrepov bo treba še dopolniti

V luči vse slabšega stanja glede širjenja koronavirusa je napovedal dopolnitev napovedanih ukrepov. Med drugim nameravajo v predvideni interventni zakon za blažitev posledic koronavirusa vključiti tudi rešitve za pomoč samostojnim podjetnikom. Majhni subjekti lahko do podpore sicer pridejo prek Slovenskega podjetniškega sklada, ki bo objavil dodaten razpis za premostitev likvidnostnih težav, vreden 25 milijonov evrov, na voljo bodo tudi vavčerji za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi, je odgovoril na vprašanja glede podpore majhnim podjetnikom.

Med njegovimi prioritetami bo ustvarjanje konkurenčnega poslovnega okolja, saj je dobro gospodarstvo pomembno za celotno državo. Napovedal je spoštovanje socialnega dialoga - da bodo torej vse strukturne spremembe sprejete v soglasju s socialnimi partnerji - in se zavzel za povečanje proračunskih sredstev za vlaganja v raziskave in razvoj. Med drugim bodo nadaljevali pripravo degradiranih območij za domače in tuje investicije, še naprej zagotavljali podporo lesnopredelovalni industriji in spodbujali investicije v turizmu.

Glede državnega turističnega holdinga mu je Luka Mesec (Levica) očital, da gre pri tem le za to, da bo država podjetja napolnila z denarjem in jih potem prodala v prave roke. »Meni se zdi to namenjeno izključno menjavi lastništva, ne pa razvoju,« je dejal in kandidata vprašal, ali potrditev teh načrtov spada pod tekoče posle vlade, kako je načrt skladen s strategijo upravljanja državnih naložb ter zakaj proračunski dokumenti za leti 2020 in 2021 ne navajajo sredstev, ki naj bi jih država namenila za ta projekt.

»Te komentarje jemljem zlonamerno,« je Mescu dejal Počivalšek in dodal, da je bila strategija razvoja turizma, ki predvideva državno konsolidacijo turističnih naložb, sprejeta leta 2017 in da je upravljanje SDH resorno na ministrstvu za finance, letni načrt pa je potrdila celotna vlada. Konsolidacijo sicer zagovarja zato, da se omogoči posodobitev infrastrukture, okrepi naložbeno politiko in maksimira potencial za rast portfelja. Dejal je, da je sedaj pet ali šest državnih upravljalcev tega premoženja in da vsak dela po svoje.

»Na način, da se bodo ljudje, ki upravljajo državno premoženje, imeli 'fajn', rezultatov pa ne bo, ne moremo delati,« je povedal in poudaril, da ne bo dovolil, da bi nekateri skozi oblikovanje državnega holdinga »skušali posanirati neke stare zgodbe«. Želi, da bi »to, kar imamo - in imamo veliko - dajalo več. Zadaj ni druge zgodbe,« je zatrdil.

Povišanju minimalne plače ni nasprotoval

Glede plač delavcev je Počivalšek dejal, da so vsa podjetja, ki imajo odnos z delavci urejen, dobra. Pri minimalni plači se je zavzemal za to, da se je administrativno ne odreja, vendar so delodajalci zaspali pri plačah. »Če ne bomo odreagirali, bomo ostali brez delovne sile. Osebno sem bil za to, da plače rastejo iz naslova povečanega povpraševanja po delu. Zato dvigu nisem nasprotoval, čeprav osebno še vedno mislim, da trg omogoča, da pridemo do višjih plač,« je dejal. Ključni izziv za prihodnost je po njegovem mnenju pomanjkanje delovne sile, ki pa je »ne bomo mogli samo uvažati in delali po starem naprej«. Tako kot nekateri člani odbora se je tudi sam zavzel za to, da se izobraževalne programe prilagodi tako, da bodo zagotavljala znanja, ki jih gospodarstvo potrebuje.

Na vprašanja o delavskem lastništvu podjetij je napovedal podporo tej obliki lastništva, pri čemer tega ne bodo storili »na vrat na nos, ampak tam, kjer je interes in imajo pravo zgodbo«, treba bo pa to pokriti tudi zakonsko in finančno.

Glede lesnopredelovalne industrije je povedal, da so zanjo v dveh letih namenili 15 milijonov evrov, prihodki so porasli za 34 odstotkov na 1,3 milijarde evrov, dodana vrednost za 70 odstotkov, število zaposlenih pa z manj kot 10.000 na več kot 11.000. "Gre pa še vedno večina lesa v obliki hlodovine čez severno mejo," je priznal.

Počivalšek je zavrnil očitke o diskriminaciji zadrug pri državni podpori, saj da so že pred leti opredelili, da v javnih razpisih ni treba izrecno omenjati zadrug, da bi razpisi veljali tudi zanje. Je pa Počivalšek priznal, da se nekateri nosilci razpisov do zadrug obnašajo diskriminatorno.

Dobil je tudi vprašanje glede morebitnega prenosa upravljanja drugega tira Divača-Koper na Slovenske železnice. »Osebno mislim, da bi bilo dobro pridobiti partnerja zaledne države ali več držav. To bi bilo dobro, še najmanj zaradi denarja, ampak ker bi si s tem vnaprej zagotovili tovor na železnicah in pretovor v Luki,« je povedal.