Kot pravi izkušeni inovator in profesor dr. Borut Likar, mala in srednja podjetja še vedno težko ustrezno prilagodijo svojo poslovno strategijo, infrastrukturo in kadrovske koncepte. »To bi lahko bila usodna napaka, saj kot vidimo iz poslovnih razvojev v ZDA, na Kitajskem, Japonskem, v Južni Koreji ali Indiji, bo prihodnost postala resničnost prej, kot smo si mislili,« poudarja. Podporo evropskim proizvodnim podjetjem pri njihovem prehodu v »pametno podjetje« ponuja projekt SMeART, v katerem sodeluje tudi Slovenija. Poleg slovenskih podjetij, ki so prepoznala pomen projekta in pametnih tehnologij, v projektu sodelujejo tudi Univerza na Primorskem, Fakulteta za management in Gospodarska zbornica Slovenije.

Vključenih 15 podjetij, zbornic in visokošolskih zavodov

Prehod na digitalizirane proizvodne procese in storitve je nujno potreben za uspešno delovanje na današnjem trgu. A kot pravi dr. Likar, se veliko malih in srednje velikih podjetij premalo zaveda pomena pametne industrije in imajo težave pri profesionalnem reševanju tega vprašanja. Projekt SMeART je namenjen ravno njim. V njem je združenih 15 podjetij, zbornic in visokošolskih zavodov iz sedmih držav z namenom, da bi evropska mala in srednja podjetja postala pametna. Do zdaj so v okviru projekta pripravili pregled pobud, povezanih s pametno industrijo v vseh 28 državah članicah EU in prepoznali potrebe in pričakovanja proizvodnih podjetij glede pametne industrije. Kot doda dr. Likar, so oblikovali, preizkusili in integrirali model sodelovanja med raziskovalci in podjetji za izboljšanje proizvodnih zmogljivosti podjetij in spodbujali nadaljnje sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi organizacijami in drugimi ključnimi akterji s področja pametne industrije.

V pomoč brezplačno spletno orodje

V okviru projekta je bilo vzpostavljeno brezplačno omrežje SMeART, ki ima že več kot dvesto članov in je namenjeno izmenjavi znanja na temo industrije 4.0 med podjetji in akademsko sfero. Z namenom podpore podjetjem v praksi pa so ustvarili tudi spletno orodje SMeART Stress Test Tool, ki malim in srednjim podjetjem daje povratne informacije o njihovem individualnem razvoju na štirih pomembnih področjih pametne industrije: tehnologija, ljudje, organizacija in poslovne priložnosti ter sodelovanje.

»Orodje pomaga pri določanju izhodišč sodelovanja, nadzoru napredka v razvoju in nazadnje pri oceni, ali so končni rezultati doseženi ali ne,« razloži dr. Likar. Podjetja, ki v projektu sodelujejo, med drugim poročajo, da so skozi postopek svetovanja npr. spoznala nove tehnologije, ki jih lahko uporabijo za optimizacijo delovanja podjetja in izboljšala uporabo brezžičnega prenosa podatkov za 30 odstotkov. Analiza rezultatov obremenitvenega testa kaže, da so vključena slovenska podjetja primerljiva na vseh štirih področjih in dosegajo okoli 40 odstotkov maksimalne vrednosti oziroma maksimalne pripravljenosti na izzive pametnega gospodarstva.

Nenehno iskanje priložnosti za izboljšave

Kot pravi dr. Likar, je inovativnost stanje duha, je način življenja. »V vsakem trenutku je treba iskati priložnosti za izboljšave - gojiti pozitiven kritičen odnos in obenem iskati rešitve,« poudarja in dodaja, da je sicer res, da tako imenovani pametni izzivi predstavljajo za podjetja velik izziv, a se obenem tako ponuja tudi priložnost. Z inovativnostjo podjetja namreč izboljšujejo svojo konkurenčnost in dobiček, inovacije pa pripomorejo k razvoju novih izdelkov in storitev, novih funkcij v obstoječih izdelkih ipd. Projekt SMeART je v zaključni fazi, po koncu projekta pa bodo pripravljena orodja na voljo zainteresiranim podjetjem.

Vabljeni k vpisu na https://smeart.ning.com/.