Čemu pripisujete tako kontinuirano rast – avtomatizaciji, robotizaciji, električni mobilnosti?

Od leta 2015 smo več kot uspešno dosegali vse ambiciozne napovedi rasti ter ohranjali visoko dobičkonosnost in kakovost naših izdelkov. Za tako spodbudno rast so bili zaslužni ugodne globalne razmere na trgu ter povečanje naročil strank s področja robotike, strojegradnje in polprevodniške industrije na eni strani ter dolgoročna vlaganja v raziskave in razvoj novih izdelkov, grajenje znanja za novo generacijo izdelkov ter napredni izdelki nove generacije, ki odgovarjajo potrebam trga.

Po načrtih do leta 2020 ste predvidevali, da bo rast najprej 25 odstotkov na leto, nato nižja. So se uresničili in kaj je najbolj vplivalo oziroma vpliva na to?

Rast se je z letošnjim letom umirila, kar je posledica več dejavnikov, od splošnega pritiska na cene v Aziji in umirjanja rasti v nekaterih industrijah do agresivnejše konkurence pri ključnih izdelkih in splošnega makroekonomskega trenda na globalnih trgih. Med drugim je čutiti tudi vpliv ameriško-kitajske trgovinske vojne, ki je vnesla nekaj previdnosti v dobaviteljsko verigo, da optimizira stanje zalog. Zato smo tudi v našem podjetju upočasnili zaposlovanje, tako da bomo do nadaljnjega pri manj kritičnih procesih raje iskali neizkoriščene zmogljivosti znotraj podjetja.

Kakšni so vaši lanski poslovni rezultati in kakšne predvidevate za leto 2020?

Prodaja je v koledarskem letu 2019 prinesla dobrih 24 milijonov evrov prihodkov, v koledarskem letu 2020 pa pričakujemo od 25 do 27 milijonov evrov prihodkov.

S podjetjem Renishaw ste v partnerstvu od leta 2000. Bi bil razvoj kaj drugačen, če bi RLS ostal samostojen?

Ko sem se leta 1999 srečal z Davidom McMurtryjem, sedanjim poslovnim partnerjem in ustanoviteljem podjetja Renishaw, smo imeli približno 20 sodelavcev, vendar smo že takrat imeli velike ambicije. Naše partnerstvo z Renishawom ima tri glavne cilje: britanski partner odpira vrata našim izdelkom po vsem svetu, mi prodajamo njihove izdelke v državah nekdanje Jugoslavije, sodelujemo pri razvoju novih izdelkov, Renishawova patentna pisarna pa nam pomaga pri zaščiti in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Brez podpore našega partnerja bi bila rast zagotovo počasnejša.

Na katerih trgih prodajate največ in kateri so še izzivi ter zakaj?

Naš največji trg so ZDA, sledita jim Kitajska, nato Evropa. Še vedno vidimo velik neizkoriščen potencial v azijskem trgu, ki zahteva zaradi rastoče lokalne konkurence drugačen pristop pri trženju naših izdelkov.

Kakšne investicije načrtujete, morda v dodatne poslovne prostore in proizvodnjo, in koliko vlagate v razvoj, posodobitve in raziskave?

Končali smo gradnjo novega objekta, ki z dodatnimi 3500 kvadratnimi metri predstavlja več kot dvakratno povečanje dosedanjih prostorskih zmogljivosti. Ostajamo v poslovni coni Komenda, kjer imamo v lasti zemljišče za širitev podjetja glede na načrtovano rast v prihodnjih desetih letih. V tem letu imamo namen končati predelavo prvotnega objekta, več pozornosti bomo namenili novim inovacijam in optimiziranju stroškov pri obstoječih izdelkih.

Vas tekmeci kopirajo? Kako je s patentiranjem tehnoloških rešitev?

Naš uspeh sloni na vgrajenem znanju v izdelku, ki je največkrat zaščiteno s patentom, kar nam dolgoročno zagotavlja dober položaj na trgu in visoko dobičkonosnost. Patente prijavljamo še naprej, obstoječe redno vzdržujemo.

Koliko zaposlenih imate in ali načrtujete letos dodatne zaposlitve?

Ta trenutek so v skupini RLS 203 redno zaposleni sodelavci. V zadnjih nekaj letih smo vse skupine v podjetju močno okrepili, zato je letos načrt zaposlovanja nekoliko bolj zadržan. S pridobivanjem kadrov nimamo omembe vrednih težav.

RLS je odličen zaposlovalec, kar ne nazadnje kažeta tudi priznanji zlata nit in vitez dela, ki ste ga prejeli pred kratkim.

Na priznanje vitez dela, ki je bilo letos podeljeno prvič, smo ponosni. Vse nagrade, ki smo jih prejeli, razumemo kot prepoznanje našega dobrega dela in vseh smo zelo veseli.