Med najpogostejšimi težavami, s katerimi se podjetniki srečujejo doma ter tudi na številnih tujih trgih, so vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilna nedisciplina in oteženo sklepanje poslov. Vprašanje, ki se postavi vsakemu odgovornemu podjetniku, je, kako se izogniti poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun. Tveganja pri sklepanju novih poslov lahko zmanjšate s poslovnimi odločitvami, ki temeljijo na podatkih, podprtih z izkušnjami. S certifikatom odličnosti lahko potencialnim poslovnim partnerjem sporočite, da ste ugledno in zaupanja vredno podjetje.

Izkaz nadpovprečne vrednosti podjetja

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti, s katerimi podjetje izkazuje nadpovprečno kakovost poslovanja, kar pomeni večjo učinkovitost in dobičkonosnost ter manjše tveganje. Kaj pravzaprav počnejo? V praksi na podlagi podatkov preverjajo, katera podjetja dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazala kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave ter kakovosti izdelkov in storitev. Tistim najboljšim podelijo svoj certifikat bonitetne odličnosti. V certifikatu so tako vključene analize in strategije, temelječe na podatkih, ki pomagajo podjetjem pri pridobivanju novih poslov in utrjevanju na novih trgih.

Ob uspehu in rasti podjetja v domači državi prej ali slej pride čas za premislek o osvajanju tujih trgov. Pogosto se ravno takrat pojavijo povsem novi izzivi, saj je vsak trg nekoliko specifičen. Da bo preboj podjetja uspešen, je ključno prej podrobno spoznati, razumeti in osvojiti novi trg, nove stranke ter njihove zahteve, pričakovanja in želje. Enako, če ne še bolj, je pomembno, kako bo novo okolje sprejelo, razumelo in pričakalo novo podjetje. Novi trgi vselej pomenijo nekaj tveganja, ki pa se ga da omejiti s pridobljenim mednarodnim certifikatom odličnosti. Certifikat predstavlja ugledni potni list, ki podjetju olajša prodor na tuje trge. V mednarodnem okolju je namreč certificiranje podjetij uveljavljena praksa, prek katere podjetja utrjujejo svoj ugled ter dvigujejo zaupanje. Bisnode certifikate bonitetne odličnosti izdaja dvojezično, v slovenskem jeziku za domači trg in v angleškem in nemškem jeziku za tujino.

Tristopenjska ocena odličnosti v praksi

Poslovni subjekti lahko pridobijo različne certifikate, vsi pa pomenijo nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Tristopenjska ocena odličnosti razvršča uspešne poslovne subjekte v visok razred bonitetne odličnosti (A), višji razred (AA) in najvišji razred (AAA). V najvišjem razredu sta še zlata in platinasta odličnost. Zlata odličnost se podeli podjetju, ki skozi daljše obdobje predstavlja najzanesljivejši, najkredibilnejši in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje s kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji, platinasto bonitetno odličnost pa nosijo podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost zlati AAA kar tri leta zapored.

Po Bisnodovi raziskavi imamo v Sloveniji trenutno (raziskava je bila opravljena v novembru) dobrih 22 odstotkov oziroma 39.862 bonitetno odličnih podjetij, od tega jih je skoraj osem odstotkov v visokem razredu bonitetne odličnosti (A), trije odstotki teh podjetij sodijo v višji razred (AA) in dobrih sedem odstotkov v najvišji razred bonitetne odličnosti (AAA). Nadpovprečno bonitetno vrednost izkazuje 2,97 odstotka zlatih bonitetno odličnih podjetij, med platinasto bonitetno odlična podjetja pa se uvršča 0,89 odstotka slovenskega trga.

Rast poslovanja s certifikatom bonitetne odličnosti

V finančnem letu 2018 so po Bisnodovi raziskavi slovenska podjetja z najvišjo bonitetno oceno AAA ustvarila 78,8 milijarde evrov prihodkov oziroma 74 odstotkov celotnih prihodkov slovenskih gospodarskih družb, poslovni izid iz poslovanja pa je znašal 4,5 milijarde evrov, kar je 90 odstotkov celotnega gospodarstva. Zgovoren je tudi podatek, da podjetja, ki so prejemniki najvišjih certifikatov odličnosti AAA, zaposlujejo 348.463 ljudi, kar pa pomeni kar 65 odstotkov celotnega delovno aktivnega slovenskega prebivalstva.

Med vsemi bonitetno odličnimi podjetji je sicer največ takšnih, ki imajo na leto do milijon prihodkov, teh je skoraj 81 odstotkov. Podatki za finančno leto 2018 kažejo, da so vsi subjekti s certifikatom bonitete odličnosti v letu 2019 upravljali 81,7 milijarde evrov celotnega gospodarstva oziroma dobrih sedem odstotkov več kot v letu 2018 ter ustvarili 89,4 milijarde evrov celotnih prihodkov oziroma slabih devet odstotkov več kot v letu 2018. Ravno tako so bonitetno odlični v letu 2019 ustvarili 5,1 milijarde evrov čistega dobička, kar je 28,8 odstotka več kot leta 2018, obenem pa so zaposlovali 417.874 ljudi, kar je dobrih pet odstotkov več kot lani. Bonitetno odličnost izkazuje največ podjetij v osrednjeslovenski regiji (38,61 odstotka), sledijo podravska in nato po deležih še gorenjska, savinjska, obalno-kraška in goriška regija.

Največ bonitetno odličnih je mikro podjetij

Prerez bonitetno odličnih podjetij po velikosti kaže, da je skoraj 79 odstotkov mikro podjetij, sledijo majhna, srednja in velika podjetja. Večina mikro bonitetno odličnih podjetij se uvršča v razred A bonitetne odličnosti, pri malih in srednjih enotah pa je največ tistih z oceno AAA bonitetne odličnosti, medtem ko je pri velikih enotah največ platinastih certificirancev. Če pa analiziramo podatke glede na organizacijsko obliko podjetja, je največ bonitetno odličnih podjetij gospodarskih družb (dobrih 80 odstotkov), sledijo samostojni podjetniki (19 odstotkov) in v manjši meri zadruge (manj kot odstotek). Največ bonitetno odličnih podjetij z oceno A se sicer ukvarja z dejavnostjo specializirana gradbena dela, medtem ko je v vseh ostalih razredih največ podjetij v dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo.