Združenje Manager s priznanjem mladi manager že od leta 1999 izpostavlja mlade, uspešne, perspektivne in prodorne menedžerje in menedžerke, ki so že na začetku svoje menedžerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Zmagovalec bo priznanje prejel 30. januarja 2020 na januarskem srečanju Združenja Manager.

Vodenje pomeni biti dober vzor sodelavcem

Eden izmed treh nominirancev je Marko Bitenc, ustanovitelj in direktor podjetja Geneplanet, ki razvija inovativne rešitve na podlagi genetskih analiz, ki pomagajo izboljšati življenjski slog in zdravje ljudi. Njegova vizija je, da bi iz Slovenije spreminjal življenja ljudi po vsem svetu, ozaveščal o pomembnosti preventive, personaliziranih prilagoditvah življenjskega sloga ter tako pripomogel k zakasnitvi oziroma preprečitvi razvoja srčno-žilnih bolezni in raka kot vodilnih vzrokov smrtnosti na globalni ravni. Za Gazelo je povedal, da vodenje dojema kot veliko odgovornost, ne le z vidika ustvarjanja uspešnega podjetja, ampak se predvsem trudi biti dober vzor sodelavcem. »Med preteklimi zmagovalci so številni spoštovanja vredni in uspešni menedžerji. Zato si štejem v veliko čast, da je Združenje Manager v mojem delu prepoznalo nivo kvalitete, vreden nominacije za mladega managerja 2019,« je dodal. Geneplanet trenutno razvija platformo Health intelligence (HI!), s katero želi ponuditi individualne smernice za izboljšanje zdravja in dobrega počutja, ki temeljijo na objektivnih bioloških podatkih. Platforma bo posamezniku z zanj prilagojenimi nasveti omogočila celosten in osebni pristop k skrbi za kakovostnejše življenje. Strateški cilj podjetja je do leta 2021 razviti najboljšo interpretacijo celotnega genoma, krvnih in drugih biomarkerjev ter podatkov o življenjskem slogu posameznika.

Nadaljevanje vlaganj v razvojne in raziskovalne zmogljivosti

Borut Čeh podjetje Labena, enega od treh letošnjih nominirancev za gazelo osrednje slovenske regije, vodi od leta 2012. V tem času ga je uspešno preobrazil iz podjetja, ki prodaja opremo, v podjetje, ki izvaja razvojne projekte v farmacevtiki in biotehnologiji za velika in srednje velika svetovna farmacevtska imena v regiji in tujini. Čeh kot ključne dejavnike uspeha podjetja izpostavlja vrhunsko usposobljene multidisciplinarne kadre in inovativne razvojne storitve na področju analitike. Pravi, da gre nominacija v prvi vrsti zaposlenim v podjetju, saj »brez dobre ekipe, sinergije, sposobnih, inovativnih in visoko izobraženih kadrov ne bi bilo mogoče nizati takih rezultatov v zadnjih nekaj letih«. Prepričan je, da zaposleni tvorijo tkivo podjetja navznoter in sliko ter delovanje podjetja navzven. »Na vodstvu je, da ustvari okolje, kjer se bodo zaposleni počutili dobro, ustvarjalno in motivirano, s tako energijo potem podjetje lahko uspešno gradi naprej,« dodaja. Labena v letu 2020 pripravlja nove investicije na področju biofarmacevtike in nove prostore za testiranje mikrobiološke čistoče zdravil in učinkovin. Z dodatnimi zmogljivostmi bodo trgu lahko ponudili zaključen krog storitev v analitiki za farmacevtsko, biofarmacevtsko in biotehnološko industrijo. Z vlaganji podjetje nadaljuje strategijo vlaganj v razvojne in raziskovalne zmogljivosti za okrepitev vstopa na evropski in ameriški trg.

Usmerjeni v inovativnost in trajnost

Tretja nominiranka je Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS. Podjetje vodi od leta 2014 in od takrat je povečalo tržni delež in pokritost slovenskega prostora, saj je odprlo štiri nove poslovne enote ter Center kartinga in motošporta, ob tem pa se je uspešno preobrazilo in digitaliziralo svoje poslovanje ter spremenilo organizacijsko kulturo, ki postaja vse bolj agilna. Kot je povedala Lucija Sajevec, nominacijo vidi kot potrditev, da s sodelavci delajo prave stvari na pravi način. »Veseli me, da je bilo zaznano naše delovanje, ki skuša biti vse bolj inovativno in tudi trajnostno naravnano. Tovrstna priznanja so dodatna možnost za delitev dobrih praks in ne nazadnje priložnost, da s povezovanjem in sodelovanjem različnih deležnikov ustvarjamo boljši jutri za vse nas,« je dodala. Družba AMZS je lani ustvarila 24 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, v letu 2020 pa bodo nadaljevali aktivnosti, s katerimi želijo še bolj utrditi svojo vlogo povezovalca na področju sodobne mobilnosti, ki se vse bolj spreminja.