Državno odvetništvo je po naročilu ministrstva za zdravje sprožilo postopek določitve pripadajočih zemljišč na dveh parcelah ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, ki sta zemljiškoknjižno last Mestne občine Ljubljana. Ministrstvo omenjeni nepremičnini potrebuje za širitev rehabilitacijskega inštituta, vendar ju ni pripravljeno kupiti na javni dražbi Mestne občine Ljubljana, zato bo ministrstvo do zemljišč poskusilo priti na podlagi določb zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča.

Odvetništvo bo očitno zatrjevalo, da omenjeni parceli v skupni izmeri 8365 kvadratnih metrov kot pripadajoči zemljišči sodita k stavbam rehabilitacijskega inštituta. Okrajno sodišče v Ljubljani je v zemljiški knjigi naredilo zaznambo tega spora.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob napovedi tega postopka dejal, da občina vsekakor ne bo sedela mirnih rok, ni pa še znal napovedati, kako se bodo odzvali na sprožitev tovrstnega postopka. Današnja javna dražba teh nepremičnin je bila sicer odpovedana, ker občini niti en potencialni kupec ni vplačal varščine zanju. Janković je zatrdil, da bo občina prihodnji teden ponovno objavila javno dražbo teh nepremičnin za Bežigradom, a po nižji ceni. Zaradi zaznambe postopka določitve pripadajočih zemljišč gre pričakovati, da občina nove javne dražbe prihodnji teden ne bo razpisala.