Razpis javne dražbe, s katero je Mestna občina Ljubljana dala naprodaj zemljišče ob Kranjčevi ulici in zemljišče ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, je v javnosti dvignil veliko prahu. Omenjeno zemljišče ob Soči, ki ga sestavljata dve parceli, namreč inštitut že sedaj uporablja, dolgoročno pa je država nameravala ravno na njem širiti dejavnosti inštituta in ga torej potrebuje za gradnjo.

Četrtkove dražbe sicer ne bo, saj je ljubljanski župan Zoran Janković razkril, da niti en potencialni kupec do ponedeljka ni vplačal predvidene varščine za nepremičnine za Bežigradom. Po njegovih besedah pa so neformalno interes izkazale družba Mijaks investicije ter zavarovalnici Sava in Triglav. A ljubljanski župan je napovedal, da bodo že prihodnji teden ponovno objavili novo javno dražbo za omenjene nepremičnine, le z nekoliko nižjo ceno. Enako kot pri prvi dražbi pa si bo občina pridržala pravico, da lahko kljub morebitnemu izkazanemu interesu iz prodaje v katerem koli trenutku umakne dvojico parcel ob URI Soča. Na tak način občina želi dobiti oceno, koliko je zemljišče vredno na trgu.

Ministrstvo stavbe v Ulici stare pravde ne da

Občina je sicer pripravljena zemljišče z državo zamenjati za stavbo na Ulici stare pravde 2 in 4, v kateri želi urediti dnevni center za starejše ter prostore za širitev vrtca in waldorfske šole. Ker je direktor waldorfske šole Iztok Kordiš Jankovićev dolgoletni mestni svetnik, so se pojavila ugibanja, ali občina to zamenjavo zagovarja zaradi prijateljskih vezi. Janković je priznal, da sta s Kordišem dolgoletna prijatelja, da sta celo v šoli skupaj gulila klopi, a hkrati je poudaril, da ima waldorfska šola koncesijo države.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek je na ponedeljkovi nujni seji državnega odbora za zdravje poudaril, da zamenjava ne pride v poštev, ker da Univerzitetni klinični center prostore v Ulici stare pravde nujno potrebuje. V njih ima center za avtizem, tam opravljajo dializo in izobražujejo bolnike.

Prvi pogovori o zamenjavi omenjenih dveh nepremičnin so se med vlado in magistratom sicer začeli že januarja 2009, ko je ministrstvo vodil minister Borut Miklavčič. Tudi s poznejšimi vladami oziroma ministri so pogovori tekli v smeri menjave teh nepremičnin, medtem ko se je ministrica Milojka Kolar Celarc leta 2016 nagibala k odkupu zemljišča.

Ministrstvo noče zamenjati, a niti kupiti zemljišča

»Če ne želijo zamenjati, naj plačajo zemljišče,« je Janković državi ponudil alternativo. Velja omeniti, ko so dogovori potekali s Kolar-Celarčevo, so 8365 kvadratnih metrov veliko zemljišče na podlagi podatkov geodetske uprave na ministrstvu ocenili na 450.000 evrov, medtem ko ga je občina cenila na 2,5 milijona. Da bi prišli do kar najbolj realne cene, je občina ministrstvu predlagala, naj naroči cenitev zemljišča ob URI Soča in tudi državne stavbe v Ulici stare pravde, a tega niso storili, pravi Janković. Na četrtkovi dražbi je občina izhodiščno ceno zemljišča pri Soči postavila pri 4,2 milijona evrov.

Z ministrstva za zdravje na naša vprašanja v zvezi s to problematiko niso odgovorili. Državni sekretar Pliberšek pa je na seji odbora za zdravje dejal, da sodelovanje ministrstva na občinski dražbi ni sprejemljivo z vidika razpoložljivih finančnih sredstev. Po njegovih besedah je investicija v nov objekt nujna in edina možna lokacija za to je ravno za Bežigradom. A v isti sapi je državni sekretar priznal, da država v nedavno sprejetih proračunih za leti 2020 in 2021 nima zagotovljenega denarja niti, da bi zgolj odkupila za širitev URI Soča potrebna zemljišča. Če je problem postavljena cena kvadratnega metra, nas je zanimalo, zakaj se na ministrstvu niso odločili za razlastitev občine, a njihovega pojasnila nismo prejeli.

Bo država uspešna pri manevru s pripadajočim zemljiščem?

Janković pravi, da so bili vsi dolgoletni pogovori o zemljiščih pri URI Soča neplodni zaradi neaktivnosti države, Pliberšek pa je krivdo preložil na občino, ker ta ne odstopi od menjave ali prodaje zemljišča. Na ministrstvu bodo do zemljišča sedaj poskušali priti po tretji poti. Državno odvetništvo so zaprosili, naj vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča, saj so prepričani, da več kot 8000 kvadratnih metrov veliko zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče URI Soča. Po podatkih iz zemljiške knjige do danes odvetništvo tega koraka še ni storilo. A če bodo ta postopek zaznamovali s plombo v zemljiški knjigi, občina zemljišča ne bo mogla prodati. »Ne vem še, kaj bomo storili, če bodo sprožili ta postopek. Verjetno pa ne bomo kar mirno gledali,« je napovedal Janković.

Toda postavlja se vprašanje, ali bo odvetništvo pri tem uspešno. URI Soča je namreč predmetno zemljišče v preteklosti uporabljala na podlagi najemne pogodbe, pri čemer je občina nepremičnino oddala v brezplačno uporabo. S tem je inštitut občini na neki način priznal lastništvo. A tudi če bo sodišče pritrdilo ministrstvu, ni nujno, da bo stavbi določilo kar 8365 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča.

»Brezplačno pa državi zemljišča ne moremo predati,« je zagotovil župan. Opozoril je, da je tudi občina državo v preteklosti prosila, naj ji brezplačno preda zemljišča ob Litijski cesti, na katerih bi občina gradila prepotrebna dodatna neprofitna stanovanja. A so dobili dogovor, da brezplačen prenos ni mogoč. »Rekli so nam, da nam bodo sporočili, ko bodo zanj objavili javno dražbo,« je vzporednice potegnil Janković.