V večjih in sodobnejših prostorih začenjajo delovati na oddelku za rehabilitacijo pacientov po amputaciji in na oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji. Gre za največjo investicijo URI Soča v zadnjih 20 letih, ki pomeni dolgoročno infrastrukturno ureditev izvajanja rehabilitacije za paciente s področja travmatologije (poškodbe, amputacije, periferne živčne okvare in podobno).

Prenova je zahtevala rušitev starih oddelkov in gradnjo novih prostorov, saj zgradba iz leta 1954 ni več ustrezala varnostnim zahtevam, obenem pa so bili prostori zaradi zahtevnosti pacientov ter vse kompleksnejše rehabilitacijske obravnave veliko premajhni. Prvi del prenove je obsegal rušenje in gradnjo prvega trakta s kletjo ter je bil končan v začetku leta 2017. V drugem delu je bil prenovljen celoten bolnišnični del, zgrajeni so bili novi prostori za delovne terapije in fizioterapije, urejena je bila letna šola hoje in podzemna povezava z drugimi objekti. Celotna investicija, vključno z opremo in zunanjo ureditvijo, je stala 6,7 milijona evrov. Pri tem je ministrstvo za zdravje sofinanciralo 40 odstotkov vrednosti, preostala sredstva pa je zagotovila URI Soča.

Novi objekt ima površino 4000 kvadratnih metrov. V objektu sta dva bolnišnična oddelka s skupno 62 posteljami in terapevtski prostori za izvajanje interdisciplinarne rehabilitacijske obravnave. Trenutno v objektu deluje 76 zaposlenih. Sestavni del objekta je tudi šola hoje, kjer paciente učijo izvajanja dnevnih aktivnosti in premagovanja ovir, s katerimi se srečujejo v domačem okolju.

Nova zgradba je grajena kot energetsko učinkovita zgradba, pri čemer se za hlajenje in ogrevanje prostorov izkoriščajo obnovljivi viri energije, v tem primeru vodni viri, in sicer prek 28 geosond, ki so nameščene na globini 100 metrov.