HSE, ki prodaja elektriko na veleprodajnem trgu, dalj časa pa si želi priti do končnih odjemalcev, bi trgovca prevzel v sodelovanju z njunimi lastniki, zato je moral v postopku presoje dokazati, da prevzem ne bi povzročil prevelike koncentracije. Med drugim se je zavezal k rednim avkcijam dolgoročnih produktov.

Odločba agencije odpira možnosti za povezovanje podjetij in njihov skupen nastop na maloprodajnem trgu električne energije. "Povezovanje bo po našem mnenju pomenilo tudi večjo konkurenčnost trga s pozitivnimi učinki za odjemalce, ker bo skupna družba izvajala celovite energetske storitve," so ocenili na HSE.

S korektivnimi ukrepi se HSE, za katerega odločba predstavlja pomemben korak v izvajanju strategije vertikalne integracije, zavezuje k zagotavljanju določenih prostih prodajnih kapacitet na domačem trgu na transparenten in nediskriminatoren način v obdobju petih let po uspešnem zaključku vertikalne integracije.

E3 je hčerinsko podjetje Elektra Primorska, v katero je izdvojen komercialni del poslovanja, torej trgovanje z električno energijo. V skladu z evropsko zakonodajo so namreč državne elektrodružbe morale ločiti komercialne dele poslovanja od infrastrukturnega. Infrastruktura, torej omrežje, je ostala na matični družbi, torej na Elektru Primorska.

Medtem sta se združili trgovski družbi Elektra Celje in Elektra Gorenjske v družbo ECE ter poslovno povezala tudi Gen-I in trgovski del Elektra Ljubljane.