Čeprav v Zasavju ni več veliko težke industrije, se še vedno ukvarjajo s problematiko onesnaženosti zraka. V Hrastniku pa imajo težave z merjenjem onesnaženja. Agencija RS za okolje in prostor je namreč merilno napravo postavila na lokacijo, kjer je po prepričanju Hrastničanov in občinske uprave povsem nefunkcionalna in brez pomena. Postavljena je pri osnovni šoli, kjer ni ne industrije, ne prometa, ne individualnih kurišč. Še bolj zanimivo in nenavadno pa je, da je pogodba za postavitev naprave prav tam sklenjena za kar 30 let.

»Lokacija merilne postaje je sicer tipa mestno ozadje. To pomeni, da je tam gostota prebivalstva, ki diha analizirani zrak, največja. Sklepamo, da je danes v okolici blokovskih naselij in javnih objektov onesnaženost zraka zaradi uporabe okolju prijaznejših goriv nižja, zato koncentracije onesnažil tam ne presegajo mejnih vrednosti,« so zapisali na občini Hrastnik. Prepričani so, da obstajajo znotraj občine druga območja, kjer bi lahko bila kakovost zraka zaradi individualnih kurišč, prometa in industrije slabša. Pri tem mislijo predvsem na spodnji del mesta, kjer sta kemična tovarna in steklarna.

Postavili bodo mobilno postajo

Kako je torej prišlo do tega, da je merilna postaja na zatrjevanem nepravem mestu in bo tam ostala kar 30 let? »ARSO smo predlagali, da se merilna postaja prestavi na lokacijo, ki je bolj izpostavljena onesnaženju, a je bila naša prošnja zavrnjena,« pravijo. Zaprosili so tudi za namestitev dodatne začasne merilne postaje na enem od industrijsko bolj obremenjenih območij. ARSO je že potrdil, da bo začasni merilni postaji v Hrastniku postavil v okviru projekta Sinica, stali pa naj bi v spodnjem delu Hrastnika in na Dolu, in sicer pol leta vsaka.

V Hrastniku razen omenjene sporne ni druge merilne postaje, je pa občina v okviru omenjenega projekta pridobila mobilno merilno postajo. Ta bo merila koncentracije vseh ključnih onesnažil v zraku in ne le delcev PM10. Meritve bodo lahko opravljali na poljubnih lokacijah, prednostno pa na območjih, kjer sumijo, da je kakovost zraka slabša. Merilno postajo je sofinancirala Gasilska zveza Hrastnik in jo bodo lahko gasilci uporabljali tudi za svoje potrebe. rt