Znanstveni simpozij se osredotoča na zgodovinsko vlogo ljubiteljskega gledališča na Slovenskem in nekatere povezane aktualne gledališke pojave. Kot pojasnjujejo organizatorji, je ljubiteljsko gledališče v zgodovini večkrat odigralo vlogo prostora, kjer so se dogajale gledališke spremembe, naj je šlo zametke profesionalnega gledališča pri nas (Dramatično društvo), razne alternativne gledališke skupine (v tujini Living Theatre, pri nas med drugimi Gledališče Pupilije Ferkeverk, EG Glej in Pekarna) ali pa uveljavitev sodobnega plesa.

Čeprav vzpon prekariata ponovno odpira vprašanja različnih možnosti ter načinov profesionalnega in polprofesionalnega delovanja v kulturi, ostaja ljubiteljsko gledališče le redko predmet znanstvenega zanimanja; zato poskuša simpozij premisliti današnjo podobo pojavov, kot so gledališče zatiranih (Barbara Polajnar), Škofjeloški pasijon (Tomaž Krpič), Čufarjevi dnevi (Kaja Novosel) ali otroške skupine (Manica Maver), ter osvetliti tudi odnos med ljubiteljskim gledališčem in gledališko alternativo sedemdesetih (Barbara Orel) oziroma eksperimentalno in profesionalno produkcijo (Tomaž Toporišič), ponudil bo tudi vpogled v ljubiteljsko gledališče v drugih državah.

Simpozij poteka v slovenščini in angleščini, vodi pa ga Maja Šorli. Današnjim dopoldanskim prispevkom bo sledila okrogla miza Ljubiteljsko gledališče in njegova vloga danes, na kateri bodo sodelovali Barbara Orel, Marko Bratuš, Aleksandra Kmetič in Peter Militarev, vodil pa jo bo Matjaž Šmalc. gb