Kranjski mestni svetniki so na zadnji seji potrdili osnutka odlokov o proračunih za prihodnji dve leti. »Računam, da bomo proračuna na eni izmed naslednjih sej brez večjih težav potrdili,« je po seji povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Med pridobitvami, ki jih bodo Kranjčani deležni v prihodnjih letih, je med drugim omenil prizadevanja za oživitev starega mestnega jedra. »Smo v fazi pogovorov. Imamo lepe načrte, ki pa še niso povsem izoblikovani, zato o konkretnih rešitvah težko govorim. Vsekakor pa se nam zdi zelo pomembno, da prispevamo k oživitvi starega mestnega jedra. Načrti tako segajo na stanovanjsko področje in na področje privabljanja podjetnikov, ki bi delovali v starem mestnem jedru,« je dejal župan.

V gradbeni šoli bo nova glasbena šola

Ne le središče Kranja, naložb iz prihodnjih proračunov bodo deležne tudi druge soseske, je zagotovil in med njimi poleg mestnega jedra omenil še Planino, Predoslje, Kokrico... A pri izpostavljanju prihodnjih projektov se je ponovno osredotočil na mestno jedro. »V nekdanji gradbeni šoli v središču Kranja nameravamo urediti novo glasbeno šolo,« je napovedal župan Rakovec. Trenutno namreč glasbena šola deluje kar na petih lokacijah. Na Poštni ulici imajo prostore ravnateljica, pomočnik ravnateljice, tajništvo in računovodstvo, tam poteka tudi pouk za posameznike ter skupine. Nekateri učenci pouk obiskujejo na Trubarjevem trgu, skupinskemu pouku so namenjeni prostori na Tavčarjevi. Pouk baleta poteka na Glavnem trgu, pihalni in simfonični orkester pa imata vaje v avli mestne občine.

Sicer pa je župan Rakovec ob proračunih za prihodnji dve leti izpostavil, da je »Kranj v fazi, ko je na voljo dobrih 33 milijonov evrov neporabljenih nepovratnih sredstev«. »Prizadevamo si, da bi ta nepovratna sredstva čim bolj izkoristili. Za 57 milijonov evrov je razvojnih investicij, ki jih lahko s temi sredstvi financiramo,« je dodal. »To sicer pomeni tudi zadolževanje v letih 2020 in 2021, vendar bo proračun uravnotežen,« meni.

Kranjska proračuna v številkah

Osnutek odloka o proračunu kranjske mestne občine za prihodnje leto predvideva skupno 67,2 milijona evrov prihodkov in drugih prejemkov ter 82,9 milijona evrov odhodkov in drugih izdatkov. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki ter drugimi prejemki naj bi dosegel 15.654.060 evrov. »V prihodnjem letu ga bomo pokrili s predvidenim ostankom sredstev na računih proračuna konec letošnjega leta, kar bo po ocenah znašalo 4,355 milijona evrov, med prejemki proračuna pa predvidevamo tudi zadolževanje do višine 11,3 milijona evrov,« so zapisali na kranjski mestni občini.

Za leto pozneje pa osnutek proračuna predvideva 58,9 milijona evrov prihodkov in drugih prejemkov ter 68,4 milijona evrov odhodkov in drugih izdatkov. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki v višini 9,537 milijona evrov bodo v letu 2021 pokrili s predvidenim ostankom sredstev na računih proračuna konec leta 2020, med prejemki proračuna pa predvidevajo tudi zadolževanje do višine 9,55 milijona evrov. »Oba osnutka sta tako na prihodkovni kot odhodkovni strani zelo optimistična in izrazito investicijsko naravnana. V okviru načrta razvojnih programov predvidevamo leta 2020 kar za 37,7 milijona evrov projektov in leto pozneje za 21,7 milijona evrov,« še opozarjajo na kranjski mestni občini.