»Do 8. razreda osnovne šole sem bila prepričana, da bom profesorica matematike. Pred tem sem si želela biti vzgojiteljica, znanstvenica in na neki točki arheologinja. Zdaj, v 3. letniku gimnazije ,nimam ideje, kaj točno si želim početi v življenju. Zato je Dan talentov, ki poteka v sklopu projekta Inženirke in inženirji bomo! tako zelo potreben,« pravi Hana Bujanović Kokot, vsestranska dijakinja gimnazije Kranj, pisateljica in podjetnica, ki je bila del ekipe organizatorjev letošnjega dogodka Dan talentov 31. maja.

49 gostov, več kot 300 dijakov

Dan talentov na Gimnaziji Kranj poteka že od leta 2012 z namenom pomagati mladim pri najtežji odločitvi v mladosti: kako izbrati svojo študijsko in nato karierno pot. »S projektom želimo spodbuditi dijake, da že v nižjih letnikih gimnazije začnejo razmišljati o študiju, da spoznajo možnosti in začnejo oblikovati poklicno kariero,« pravi Alenka Bizjak, koordinatorka obveznih izbirnih vsebin in profesorica zgodovine. »Na dogodek povabimo uspešne podjetnike, nekdanje dijake, inženirje, strokovnjake in znanstvenike z različnih področij, ki dijakom predstavijo svojo karierno zgodbo,« opiše Bizjakova.

Po njenih besedah je dogodek med dijaki in profesorji postal izjemno priljubljen, saj o njem govorijo že mesece prej. »Na dan prireditve pa stara avla gimnazije postane mravljišče, saj dijaki pred vhodom pričakajo goste, jim razkažejo šolo in predstavijo potek dogodka. Čuti se energija in ustvarjalnost.« Do danes se je v sedmih letih na odru zvrstilo že 49 uglednih gostov, ki so nagovorili več kot 300 dijakov in dijakinj. Leta 2019 pa je projekt dobil prav posebno nadgradnjo: prvič so ga organizirali dijaki sami. »Prišli smo na idejo, da bi bilo za dijake dobro, če bi lahko sami izbirali govorce. A ni ostalo le pri tem. Idejo smo nadgradili in sestavili organizacijsko skupino – ekipo dijakov in dijakinj 3. letnikov, ki so pripravili koncept izjemnega dogodka,« je ponosna Bizjakova.

Dijaki so lačni informacij

Informacije, kam po srednji šoli, prihajajo z vseh strani, a kot pravi Gašper Logar, dijak, ki je kot organizator in moderator pomagal leta 2018, taki dogodki ponudijo bistveno več: »Sodelovanje pri Dnevu talentov posamezniku zagotovo odpre oči v različnih sferah poklicev in da mladim priložnost, da pridejo v stik z osebami, ki so uspešni menedžerji, televizijski voditelji ali pa znanstveniki v kemiji.« Logar pravi, da so informacije, ki jih z dijaki delijo različni strokovnjaki, neprecenljive: »Poleg znanja preko pogovorov je to hkrati dobra priložnost za mreženje oziroma pridobivanje stikov. Le-ti mladim v času iskanja bodoče službe lahko pridejo prav.«

Po Logarjevem mnenju je pomembno, da so podjetja in uspešni posamezniki pripravljeni ponuditi roko mladim in jim pokazati, kako je mogoče uspeti tudi v Sloveniji. »Znotraj šolskih učilnic ne pridemo v stik s strokovnjaki iz različnih področij, niti ne spoznamo uspešnih zgodb,« še dodaja. Tudi Bizjakova vidi dodano vrednost v vedno večjem sodelovanju med izobraževalnimi institucijami in podjetji: »Poteka kar nekaj projektov, katerih namen je spodbujanje podjetnosti in povezovanje z okoljem. Naj omenim dva: Podjetnost v Gimnaziji, ki ga koordinira Zavod za šolstvo, in projekt SKOZ v koordinaciji Gimnazije Vič.«

Dobre prakse povezovanja podjetji, šol, organizacij

SKOZ – Središče karierne orientacije zahod – si skupaj s šolami, raziskovalnimi partnerji in partnerji iz gospodarstva prizadeva povezati nadarjene dijake s podpornim okoljem. Ne gre le za »uradno« prepoznane nadarjene dijake, pač pa za vse, ki jih zanima udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe, poudarjajo v SKOZ. Razvoj in znanost sta po besedah Bizjakove gonilo gospodarskega razvoja, v katerega morajo biti vključeni mladi, na različnih stopnjah izobraževanja. Projekt Dan talentov predstavlja primer dobre prakse sodelovanja profesorjev, dijakov, podjetji in organizacij, poudari Bizjakova ter dodaja: »Z dogodki, kot je Dan talentov, lahko v Sloveniji ustvarimo okolje, ki bo mlade spodbujalo k podjetnosti, inoviranju, razvijanju.«

Leon Ciglar