Potem ko so ta mesec v kranjskem podjetju Biomasa in mizarstvo Ovsenik dvakrat posredovali gasilci, se okoliški prebivalci, kot pravijo, bojijo za svojo varnost. Začeli so se spraševati, ali sploh še živijo v zdravem okolju. K iskanju odgovorov so vključili številne inšpekcije. »V sprva mizarskem podjetju se je v začetku nadzorovan proces mletja lesnih odpadkov manjšega obsega spremenil v goro mletih smrdečih odpadkov,« so okoličani zapisali v prijavo. Kot so nam pojasnili, se ne želijo izpostavljati poimensko, zato so tudi prijavo inšpekcijam podali anonimno. »Pri strojnem mletju odpadkov, njihovi manipulaciji s težko mehanizacijo za nadaljnji transport, nastajajo ogromne količine drobnega lesnega prahu, ki se nekontrolirano v velikih oblakih širi na vse strani do bližnjih stanovanjskih objektov. Po mletju in skladiščenju mlete mase na prostem se proti naselju širi jedek vonj, ki je posledica primesi v lesnem drobirju, saj ta poleg odpadnega lesa vsebuje tudi druge snovi, lepila, topila ipd.,« so navedli.

Inšpekcija odkrila manjše nepravilnosti v dokumentih

Okoliški prebivalci med drugim opozarjajo, da se z obrata na naselje prenašajo tresljaji, ki jih povzročajo stroji za mletje mase, ter da se širi prekomerni hrup – celo ponoči. Moti jih tudi »kup razsutega tovora lesnih odpadkov, vsekakor ne gre za lesno biomaso, saj vsebuje primesi odpadkov s plastiko in umetnimi materiali«, so zapisali. Kup v vse smeri presega dovoljene dimenzije, so prepričani in se bojijo, da je zaradi tega ogroženo njihovo zdravje ter degradirano okolje, v katerem živijo. S svojimi pomisleki so se obrnili na inšpektorat za okolje in prostor, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Arso, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter tržni inšpektorat.

Ali so ugotovili navedene ali morebitne druge nepravilnosti, smo povprašali tudi inšpekcijske službe. Na inšpektoratu za okolje in prostor so z zadevo seznanjeni, kdaj, če sploh, bodo obravnavali dele prijave, ki segajo v njihovo pristojnost, pa je težko napovedati, so pojasnili. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je inšpekcijski nadzor izvedel 18. oktobra. Pregledali so požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije, usposabljanje delavcev ter pregledali opremo za varstvo pred požarom. »Pregled naprave za izdelavo sekancev, ki stoji zunaj objekta, ter pregled kupov lesne mase nista bila predmet nadzora, ker nimamo pristojnosti za tovrstne nadzore,« pojasnjuje vodja sektorja za inšpekcijski nadzor Romana Lah. »Ob nadzoru so bile skoraj na vseh področjih ugotovljene manjše nepravilnosti, povezane večinoma z neusklajenostjo dokumentov z dejanskim stanjem. Za vse nepravilnosti so bili odrejeni ukrepi in rok za odpravo nepravilnosti,« je še dodala Lahova.

Alojz Ovsenik: Nihče ni bil in ni v nevarnosti

»Nihče ni, ni bil in ne bo v nevarnosti,« na očitke odgovarja Alojz Ovsenik, lastnik omenjenega podjetja. Kot so nas opozorili v vodstvu podjetja, se Ovsenik s predelavo lesne biomase ukvarja že od leta 1976 in je pionir obnovljivih virov energije. Poudarjajo, da ni šlo za klasičen požar, pač pa za tlenje skladiščenega materiala – sekancev, kar se je odrazilo kot izparevanje pare. »Ni šlo za odpadke, pač pa za sekance, ki so očiščen in zmlet les, brez primesi. Pripomba sosedov o morebitnih barvah, topilih v kupu nima nobene osnove.« To se je v vseh letih delovanja podjetja zgodilo prvič, torej ne gre za ponavljajoče se dogodke. V drugem primeru (17. oktobra) se je plamen pokazal drugje, ne na omenjenem kupu, temveč precej stran od vseh objektov, na travniku, kamor so skladno z odredbo gasilcev minule dni odvažali segrete sekance s kupa na hlajenje. »Človeških poškodb ali materialnih posledic ni bilo – škoda ni nastala nikomur. Celotna ekipa podjetja je ob stalni prisotnosti in angažmaju lastnika Alojza Ovsenika ves čas aktivno in požrtvovalno ukrepala, bodisi na deponiji bodisi pri obveščanju partnerjev,« še dodajajo v Ovsenikovem podjetju, kjer so gasilcem hvaležni za vso pomoč.