Na letošnji lestvici petsto najhitreje rastočih je 166 podjetij iz osrednjeslovenske regije, sledi dravsko-pomurska, iz katere jih je 111, iz savinjsko-zasavske je 58 podjetij, prav toliko iz primorsko-notranjske in dolenjsko-posavske, 49 pa jih je iz gorenjske regije. Na lestvici so podjetja, ki imajo najvišje rasti prihodkov od prodaje v petletnem obdobju (2013 do 2018). Poleg visokih indeksov rasti so pogoji za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu, da podjetje v obeh indeksnih letih posluje vseh dvanajst mesecev, da je imelo vsaj 400.000 evrov prihodkov v izhodiščnem letu ter da je imelo lani najmanj petnajst zaposlenih, od letos pa je zahtevana tudi bonitetna odličnost podjetja.

Največ iz predelovalne dejavnosti

Največ podjetij se ukvarja s predelovalno dejavnostjo; takih je na lestvici 182, kar je dobra tretjina. Sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (88 podjetij), gradbeništvo (60 podjetij), promet in skladiščenje (46 podjetij), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (32 podjetij) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (28 podjetij). Večina podjetij na lestvici, 414 (slabih 83 odstotkov), je bila leta 2018 v domači lasti, 53 podjetij v tuji lasti, pri 33 podjetjih pa gre za mešani kapital.

Petsto najhitreje rastočih slovenskih podjetij je leta 2018 doseglo skupno bruto dodano vrednost v višini 1.581.670.402 evra, kar pomeni 148-odstotno rast v petletnem obdobju od leta 2013 do 2018. Med njimi izstopajo majhna in mikro podjetja, ki so imela kar 160-odstotno rast, srednje velika so imela 153-odstotno, velika pa 137-odstotno rast. Skupna prodaja najhitreje rastočih je lani dosegla 7.045.476.907 evrov in se je v petih letih povečala za 164 odstotkov. Polovica podjetij na lestvici dosega rast, višjo od 150 odstotkov.

Več kot 33.000 zaposlenih

Lani so podjetja zaposlovala skupno 33.206 ljudi in v petih letih število delovnih mest povečala za 16.596, kar pomeni stoodstotno rast. Med najhitreje rastočimi je le deset podjetij, ki so imela negativno rast števila delovnih mest, 320 podjetij (64 odstotkov) dosega vrednost indeksa DaBeg, višjo od 20, slaba polovica pa je število zaposlenih v opazovanem obdobju več kot podvojila. V povprečju je bilo lani v teh podjetjih 66 zaposlenih, v polovici podjetij pa manj kot 28, saj so na lestvici večinoma majhna podjetja. Velikih podjetij je le 28 in srednje velikih 68, torej manj kot petina.