V Kamniku poteka prenova Ljubljanske ceste, ki naj bi bila končana prihodnji mesec. V času gradnje morajo mimoidoči zato nekoliko prilagoditi svoje gibanje, po tej poti pa hodijo tudi šolarji iz Osnovne šole Toma Brejca. Naš bralec je občino in tudi nas obvestil, da se morajo otroci, ki hodijo v šolo ob Ljubljanski cesti, namesto po pločniku sprehajati po prometni cesti, in izrazil bojazen, da bo bo kakšnega otroka povozil avto. Pri tem se je vprašal, zakaj ceste niso uredili pred začetkom šolskega leta.

Na kamniški občini so v odgovoru na to vprašanje zapisali, da gre za večji projekt in da je pred začetkom del zato treba pridobiti določno dokumentacijo oziroma izvesti nekatere postopke, kot so recenzija, projektna dokumentacija in objava javnega razpisa na portalu javnih naročil. »Dela smo začeli v sredini meseca julija ter pred koncem šolskih počitnic končali vsa dela na Kranjski cesti, kjer je bil izveden in urejen novi prehod za pešce z ukrepom za umirjanje prometa. Še naprej bomo izvajali aktivnosti, da se projekt konča v čim krajšem času, saj se zavedamo, da na tem območju poteka šolska pot,« pravijo v uradu župana Mateja Slaparja. Dodajajo, da bo imelo na to, kdaj bodo dela končana, vpliv tudi vreme. Toda dlje kot do sredine oktobra urejanje Ljubljanske ceste ne bi smelo trajati, kajti izvajalec mora glede na pogodbo z občino do takrat končati dela. Toda glede na intenzivni potek del na gradbišču občina ocenjuje, da bi dela lahko končali predčasno. »Sicer pa je bilo na tem območju tudi povečano število prostovoljcev ob prometno-preventivni akciji ob začetku šolskega leta, ki skrbijo za varno pot v šolo in domov, in sicer ob prisotnosti policistov Policijske postaje Kamnik,« so dodali.

Občina obljublja nove kolesarske poti

Na občini obljubljajo, da se bo po koncu del z dodatnimi ukrepi za umirjanje prometa na Kranjski cesti in Kovinarski cesti in prehodi za pešce izboljšala varnost najšibkejših udeležencev v prometu, torej tudi otrok na poti v šolo. Poudarjajo, da bo sklenjena tudi kolesarska povezava in urejena kolesarska pot med Kajuhovo potjo, Kovinarsko cesto in Kranjsko cesto, ki bo ločevala pešce, osebe z gibalnimi ovirami in kolesarje, kar bo po trditvah občine izboljšalo varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu na tem odseku. »Občina Kamnik ima izdelano celostno prometno strategijo, ki daje poudarek varnosti najšibkejših udeležencem v cestnem prometu (pešci, kolesarji), zato bomo tudi v prihodnje načrtovali dodatne kolesarske povezave na vseh območjih,« obljubljajo na občini.