Problematika dodatnega vodnega vira bo na dnevnem redu vsake koordinacije županov, saj morajo to težavo intenzivno reševati. Zato se župani usklajujejo o tem, kaj je že bilo narejeno in kakšni so koraki za naprej, je v izjavi za medije ob robu današnje koordinacije navedel Bržan.

Pri tem tudi od države pričakujejo ustrezne korake. Kot je pojasnil koprski župan, imajo sami razdelane predloge, ki pa jih ne želijo še razkriti, dokler jih o tem ne povpraša država. Od pristojnih na ravni države pa pričakujejo, da jim na naslednjem sestanku povedo, katere so možne variante, nakar se bo verjetno sprožilo aktivnosti za ugotovitev, kateri predlog je ekonomsko, tehnično in časovno najbolj izvedljiv.

Glede problematike tranzitnega prometa proti Hrvaški je predlog ministrstva za infrastrukturo oz. Darsa jasen in predvideva dva kraka hitre ceste, enega neposredno na relaciji Bertoki-Dragonja in drugega proti Piranu oz. Luciji. V času Bržanove izjave so župani ravno obravnavali to točko, je pa koprski župan spomnil, da so pred časom angažirali ekipo na čelu z Janezom Koželjem za pripravo morebitnih izboljšav ter da se zdaj pogovarjajo o tem, ali so na pravi poti, da dodajo še kakšen primeren predlog trase.

Istrski župani so se pogovarjali tudi o vse večjem problemu invazivnih vrst komarjev. Na predlog izolske občine je v igri zamisel, da bi s "precej naravnimi sredstvi" šli v uničevanje samih ličink na vodnih zbirih, kjer se komarji razmnožujejo.

Bržan je izrazil tudi pričakovanje, da bodo občinski sveti obalnih občin tudi v drugem branju potrdili predlog odloka o podeljevanju Kocjančičeve nagrade, s katerim obujajo nagrado za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.

Sicer pa je koprski župan potrdil, da se je le uspel sestati z zdaj že bivšim podžupanom Patrikom Perošo, da pa se bosta verjetno še dobila, saj se je podžupan ukvarjal s številnimi nalogami in projekti. Delo v občinski upravi sicer že na novo organizirajo, tako da se bo področje športa, ki ga je pokrival Peroša, nemoteno razvijalo naprej, je zatrdil Bržan.