Pretekli teden je vajeti Holdinga Kobilarna Lipica prevzel Matej Oset, inženir živilske tehnologije in doslej eden vodilnih mož v Pivovarni Laško Union. Člani nadzornega sveta so ga izmed desetih prijavljenih kandidatov izbrali zaradi njegove vizije razvoja kobilarne in odprtosti do sodelovanja z lokalno skupnostjo, v prid so mu šteli tudi izkušnje na področju izvajanja investicij, dela s kadri, vodenja in povezovanja. Priložnosti, ob katerih bo lahko upravičil zaupanje, ima več kot dovolj: na mizi ga čaka obnova hotela Maestoso, pred vrati lokalna skupnost, znotraj kobilarne pa vsaj na prvi pogled več nesoglasij.

Kakšno Lipico imate pred očmi čez pet let, ko se vam bo iztekal mandat direktorja holdinga?

Čez pet let bo Lipica v ponos Sloveniji, saj jo bomo s turističnega vidika v tem obdobju razvijali z novim hotelom, novimi pridobitvami in novimi proizvodi. Po strokovni plati bomo veliko pozornosti posvetili reji in vzreji lipicanca ter šolanju konj, obenem pa se bo kobilarna povezala z lokalno skupnostjo do te mere, da bomo oblikovali skupne turistične proizvode za potencialne nove goste. Imeli bomo močno ekipo zaposlenih, ki bo stremela k doseganju dobrih rezultatov in iskanju novih priložnosti.

Med vašimi prioritetami je ponovna ustanovitev druge odvisne družbe Turizem Lipica, ki bo opravljala pridobitno dejavnost. Pred kratkim, leta 2016, so področji vzreje konj in turizma združili, ker da delitev na dve družbi ni prinesla želenih rezultatov. Kaj bo zdaj drugače?

Ne glede na to, ali bo odvisna družba Turizem Lipica v kratkem ustanovljena ali ne, si želimo povečati prihodke na osnovi jasno definirane marketinško-prodajne strategije, ki bo predvsem omogočala vzdržno rast prihodkov. Vlaganja v infrastrukturo pa nam bodo omogočala razvoj trajnostno naravnanega turizma.

Nadzorni svet ste med drugim prepričali tudi s svojimi dosedanjimi izkušnjami na področju dela z zaposlenimi. Vas tukaj čaka veliko dela? V kakšen kolektiv prihajate?

V prvi vrsti si želim sodelovanja med zaposlenimi in vodstvom podjetja, odprtosti, transparentnosti in usmerjenosti k skupnim ciljem. Morda bosta potrebna tudi korak ali dva za preoblikovanje organizacijske strukture, ocenjujem pa, da prihajam v zrel kolektiv, ki s ciljanimi spremembami in izkoriščanjem najboljšega znanja zaposlenih lahko dosega odlične rezultate.

Lokalna skupnost si je vedno »lastila« del Lipice, želela si je večje vloge v njej. Kakšnega sodelovanja si lahko obeta med vašim vodenjem?

Osebno sem naklonjen sodelovanju z lokalno skupnostjo in bom z veseljem sprejemal vse pobude, ki bodo naše podjetje vodile k doseganju še boljših rezultatov.

Kakšni so načrti z obnovo hotela Maestoso? Jo lahko pričakujemo do naslednje poletne turistične sezone? Ali je obnovljen hotel zagotovilo, da bi Kobilarna Lipica lahko nekoč zaživela tudi brez pomoči države?

Naš načrt je, da se hotel Maestoso prenovi do maja ali junija 2020, ko nas čaka 440. obletnica Kobilarne Lipica. To bi predstavljalo zaokrožitev ponudbe in uresničitev ambicije Lipice, da se razvije v osrednjega turističnega akterja kraške regije. Pričakujem maksimalno angažiranost vseh odgovornih, da bo projekt v izredno kratkem času tudi zaživel. Zagotovo je prenova hotela Maestoso zelo pomemben korak pri prihodkovnem osamosvajanju Lipice, obenem pa javna služba na področju reje in vzreje lipicanca ter varovanja dediščine ostaja tisti del, ki ga bo država podpirala tudi v prihodnje. Imamo idejno zasnovo, ki nam bo omogočila zaokrožitev prenove vseh ključnih turističnih objektov in s tem razvoj Lipice v eno najpomembnejših turističnih destinacij Slovenije. Če bo vsa prenova izvedena s hitrimi koraki, imamo odlično osnovo za razvoj Lipice kot osrednjega igralca v regijskem in širšem merilu.