Ljubljanska mestna občina (MOL) je maja letos v sklopu obsežnega projekta Energetsko napredni odprla v celoti prenovljeno vilo, v kateri deluje enota Čenča vrtca Najdihojca, zdaj pa delavci v sklopu nadaljevanja energetskega projekta prenavljajo še eno enoto tega vrtca. Energetsko bodo prenovili enoto Biba, ki ima prostore v Ljubeljski ulici v Šiški. Nadejali so se, da bo prenova končana pravočasno in se bodo otroci že konec avgusta vrnili v prenovljene igralnice, a se je zapletlo.

Nov vodovod in vse kopalnice

Čeprav se energetska sanacija približuje zaključni fazi, prav tako pa v notranjosti objekta poteka tudi že obsežna protipotresna sanacija, so med gradbenimi deli ugotovili, da bi bilo treba prenoviti še vodovod. »Kljub velikim prizadevanjem in zares hitremu in zagnanemu delu izvajalcev vseh okoliščin sanacije ni bilo mogoče v naprej predvideti. Ob izvajanju del se je namreč ugotovilo, da je vodovod popolnoma dotrajan. MOL je nemudoma pristopila k prenovi vodovoda, ki že poteka,« so pojasnili v vrtcu. Hkrati s celovito energetsko in protipotresno prenovo objekta bodo zato v vrtcu prenovili tudi vodovod in vseh osemnajst kopalnic.

Zaradi večjega obsega del se tako nekateri otroci, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali Bibo, v enoto ne bodo vrnili 26. avgusta, kot je bilo sprva predvideno, pač pa šele po zaključku vseh gradbenih del. »V desetih igralnicah, kjer so mlajši otroci, bodo dela končana, v osmih igralnicah, kjer so starejši otroci, pa bodo končana predvidoma do konca septembra,« so zapisali v vrtcu in pojasnili, da se bodo mlajši otroci 26. avgusta lahko vrnili v enoto Biba, skupinam starejših otrok pa bodo začasno zagotovili prostore v drugih enotah. »Vsi se bomo potrudili, da bo čas njihovega bivanja v drugi enoti karseda kratek in prijeten,« so zagotovili v vrtcu Najdihojca, kjer so o podaljšanju del in začasnih rešitvah že obvestili tudi starše.

Otroci začasno v telovadnici, zbornici in drugih prostorih

Kot je razvidno iz načrta, ki so ga v vrtcu že objavili tudi na svoji spletni strani, bodo otroci od 26. avgusta oziroma do zaključka prenove začasno nameščeni v telovadnici, zbornici in večnamenskem prostoru v prvem nadstropju enote Čenča, v telovadnici in večnamenskem prostoru v prvem nadstropju enote Palček ter v telovadnici enote Lek.

Enoto Biba sicer obiskujejo otroci, stari od enega do šest let. Glavni prostori enote so v Ljubeljski ulici, medtem ko kot dislocirani enoti delujeta tudi enoti Aeternia in Lek. Del vrtca Najdihojca sta tudi enota Palček v Gorazdovi ulici z dislocirano enoto Kebetova in enota Čenča na Lepodvorski.