V teh primerih je ključna hitra, enostavna in zanesljiva mikrobiološka diagnostika. In s tem se ukvarja slovensko podjetje Microbium z lastnim mikrobiološkim analitskim in razvojnim laboratorijem ter produkti oziroma napravami za detekcijo mikrobov ali njihovo odstranjevanje. »Podjetje je nastalo kot odziv na potrebe vodovodov in industrije, z željo pomagati industriji uspešno in pravočasno odkriti mikrobne kontaminacije v njihovih surovinah, pitni ali tehnološki vodi ali v končnem izdelku,« pove direktor Gregor Zupin. Začetna ideja je bila, da skrajšajo čas detekcije bakterij z nekaj dni na nekaj ur in tako omogočijo hitrejše odločanje v nadzoru nad kakovostjo pitne vode ali proizvodnega procesa.

Od diagnostike do preventive

Cilj vsakega poslovnega sodelovanja je jasen. Strankam želijo omogočiti učinkovit in enostaven nadzor nad kakovostjo, odkriti vroče točke mikrobioloških kontaminacij in vzpostaviti stabilen način proizvodnje ali priprave vode. Zavedajoč se celovitega pristopa pa je podjetje nedavno razširilo svojo dejavnost z detekcije mikrobov tudi na odstranjevanje mikrobov in mikrobiološko forenziko, pravi Zupin in praktično predstavi, da tako pomagajo odkriti vire kontaminacije in hkrati najdejo uspešen način za preprečevanje novih težav. V praksi to pomeni, da drugim omogočajo, da se osredotočijo na svojo dejavnost in ne izgubljajo časa z izzivi industrijske mikrobiologije. »Ustvarjamo rešitev, ki podjetjem pomaga do večje učinkovitosti proizvodnega procesa, zmanjšanja stroškov, zniževanja ogljičnega odtisa in povečanja dodane vrednosti izdelkov,« poudarja Zupin. Dodaja, da se direktorji oziroma vodje v industrijah velikokrat sploh ne zavedajo, kaj vse je mogoče izboljšati z majhno investicijo.

Globalno povezovanje in vstop na tuje trge

Microbium je mlado in razvojno naravnano podjetje, ki je vse bolje povezano z industrijo, podpornimi okolji in nacionalnimi ter drugimi razvojnimi in analiznimi laboratoriji v Sloveniji, Rusiji in na Danskem. »Partnerje imamo v Sloveniji in zahodni ter severni Evropi. Za nas je to zelo pomembno, saj določene njihove rešitve ali način dela poskušamo vpeljati pri nas,« pravi Zupin in razkriva, da so aktualni načrti podjetja do konca letošnjega leta in v začetku leta 2020 raziskati tuje trge in svoje delo prilagoditi tako, da bodo v prihodnjih letih lahko karseda dobro izkoristili potencial svoje dejavnosti.

Ožjo ekipo Microbiuma sestavlja pet članov, sodelujejo pa s številnimi zunanjimi sodelavci, specialisti za določena področja. Trudijo se, da v prepletu kadrovske mreže zagotovijo različne kompetence s področja naravoslovja, poslovodstva in trženja kot tudi inženirske profile. Gregor Zupin pravi, da je največja ovira za vsako mlado podjetje ustrezno usposobljen kader. »Na splošno pa za naše področje velja, da so v Sloveniji pogoji izredno dobri, kar se tiče različnih univerzitetnih študijev in tudi raznovrstne industrije; to je prehrambne, farmacevtske, kemične itd.,« dodaja. Področja dela, ki jih ponuja Microbium, so po njegovih besedah zelo zanimiva za številne naravoslovce, »saj delamo na aplikativnih zadevah oziroma na reševanju težav v industriji in to je velikokrat naravoslovcem izpolnitev sanj«.