Gre za uspešno slovensko družinsko podjetje, ki je v zadnjih letih naredilo preskok iz prodaje visokotehnološke opreme v razvoj, raziskave in storitve v biotehnologiji in farmacevtiki. »Smo edinstveni hibrid, ki ponuja tako popolno servisno in aplikativno podporo kot tudi močan C.R.O. laboratorij, ki združuje analitski laboratorij za kromatografijo, molekularni laboratorij ter najnovejši laboratorij za celične raziskave,« razloži Borut Čeh.

Boljša diagnostika in učinkovitost v proizvodnji zdravil

V Labeni si želijo dosegati višjo dodano vrednost s povezovanjem segmenta tehnološke opreme in storitev na področjih, kjer delujejo. Partnerjem ponujajo vrhunsko podporo pri opremi in analitiki, strokovno pomoč in znanje pri implementaciji novih tehnologij, najnaprednejše storitve na področju analitike v farmacevtiki in podporo diagnostičnim institucijam. »Vse to omogoča nova spoznanja, daje bolj natančne rezultate in s tem posredno ali neposredno vpliva na boljšo diagnostiko bolnikov in večjo učinkovitost v proizvodnji zdravil,« pove Čeh.

Labenine stranke so farmacevtske družbe. Za izvajanje laboratorijskih dejavnosti v farmacevtskem okolju je prvi pogoj, da ima laboratorij ustrezna dovoljenja. »BIA Separations CRO laboratorij ima veljavno dovoljenje za proizvodnjo zdravil in mednarodni GMP-certifikat za fizikalno in kemijsko preskušanje zdravil,« navede Čeh in doda, da je registriran pri ameriški agenciji za hrano in zdravila FDA, kar jim omogoča izvajanje razvojno analitskih storitev za naročnike, ki svoje izdelke tržijo po vsem svetu, tudi v ZDA. Delo poteka tako, da jim partnerji pošljejo svoje vzorce, ki jih v Labeni analizirajo, nato pa izdajo analizni certifikat. »Če gre za razvoj analiznih postopkov, jih po zaključku projekta implementiramo pri naročniku in po potrebi izvedemo usposabljanje njihovih sodelavcev.«

Biofarmacevtika, biotehnologija in onkologija

Večina industrijskih projektov je sicer s področja biofarmacevtike in biotehnologije, vendar sledijo tudi najnovejšim trendom na področju onkologije in drugih področij. Leta 2017 je v BIA Separations CRO začel delovati molekularni biološki laboratorij, ki ga vodi dr. Rok Košir. Število projektov iz meseca v mesec narašča. Ta del laboratorija je namreč zastavljen zelo vsestransko in Labeni omogoča več vrst analiz in storitev. Čeh dodano vrednost laboratorija predstavi z delom samostojne raziskovalke dr. Špele Gorički, ki se ukvarja z ekologijo človeške ribice. Zanimalo jo je stanje populacije proteusa v naših kraških ekosistemih, zato se je povezala z Labeno.

»Vzorčenje poteka tako, da se v filtrirani vodi, zajeti v kraški jami, izmeri t. i. okoljsko DNA, na osnovi meritev pa se nato določi, koliko organizmov je v jami,« ponazori Čeh, ki doda, da so zaradi zadovoljstva ob rezultatih meritve razširili še na druge jamske organizme, ki jih je z drugačnimi raziskovalnimi pristopi veliko teže zaznati. Laboratorij se je v dveh letih delovanja ukvarjal tudi z bolj kliničnimi tematikami. Tako so izvedli raziskovalne projekte, s katerimi so posegli v zgodnje odkrivanje rakavih obolenj, sledili stanju onkoloških pacientov po zdravljenju in pri nosečnicah preverjali uspešnost ugotavljanja preeklampsije z detekcijo markerjev. Še vedno pa glavna usmeritev ostaja farmacevtika, kjer trenutno razvijajo protokol in validacijo testa za eno od velikih biofarmacevtskih podjetij v Evropi.

Močna globalna partnerska mreža

Glede na geografsko lokacijo Slovenije Labena stremi k temu, da bi postali eden od ključnih laboratorijev C.R.O. v Evropi v svoji niši. »V Sloveniji si želimo dokončno postaviti vrhunsko multidisciplinarno tehnološko središče, ki bi bilo s potrebno kapaciteto na področju farmacevtike in biotehnologije sposobno sodelovanja s podjetji in ustanovami po vsem svetu,« napoveduje Čeh. Trenutno zaposlujejo več kot 70 ljudi v šestih državah, kjer imajo sedem lokalnih pisarn in laboratorij, sodelujejo pa z več kot tisoč partnerji v jugovzhodni Evropi; od tehničnih univerz, fakultet in inštitutov ter zdravstvenih ustanov vse do malih, srednjih in velikih farmacevtskih podjetij ter praktično z vso prehransko industrijo. S storitvami in razvojnimi projekti laboratorija segajo čez meje regije – v Evropo in tudi čez lužo v ZDA.