Tako se je na naš naslov obrnila bralka Ula, ki je v dilemi, saj ne ve, kam je najbolj smotrno in humano odlagati oblačila. Sama jih nosi v zabojnike ljubljanske Snage na Povšetovo cesto. Do zabojnikov Humane ima odpor, saj ne ve, kam potem ta oblačila dejansko gredo. Ali zares v humanitarne namene ali je zadaj kakšna druga, dobičkonosna korist? Takšnih vprašanj je kar precej, zato smo se obrnili po odgovore na različne organizacije in podjetja, ki rabljena oblačila zbirajo.

V centre ljubljanskega podjetja Snaga lahko, kot so nam povedali, odnesemo vsa odvečna, neuporabna, uničena oblačila in obutev. Za vse, kar je še uporabno (poleg oblačil tudi brisače, posteljnina), občane prosijo, naj ne zavržejo.

»Tekstil in obutev lahko prodajo, podarijo, odnesejo v Centre ponovne uporabe (v Ljubljani je na Povšetovi 4), dobrodelne organizacije, varne hiše, jih zamenjajo (ena možnost je Tekstilnica) in podobno.

Tisto, kar občani prinesejo v Center ponovne uporabe, osebje pregleda in razvrsti. Uporabni kosi gredo v prodajo za simbolično ceno, druge predelajo oziroma iz njih ustvarijo kaj novega (predpasnike, torbe, vrečke in podobno). Neuporabni kosi gredo v predelavo, kjer se jih predela predvsem v tkanine za industrijo,« pravijo v Snagi.

Neuporaben tekstil gre v predelavo

Dodajajo, da tekstil oziroma oblačila, ki jih občani prinesejo v zbirne centre, predajo pogodbenemu partnerju. »S pogodbo je dogovorjeno, da določeno količino še uporabnega tekstila preda v dobrodelne namene (Rdeči križ, Slovenska Karitas). Neuporaben tekstil gre v predelavo, iz njega nastanejo čistilna volna, materiali za izolacijo… V Sloveniji imamo podjetje, ki iz odpadnega tekstila izdeluje krpe za uporabo v mehaničnih delavnicah, na Hrvaškem pa podjetje, ki odpadni tekstil predeluje v gradbeni filc.

Na Snagi pojasnjujejo še, da tekstila na deponiji oziroma odlagališču niti ne zbirajo niti ne odlagajo. »Na odlagališče Barje gre samo pet odstotkov mešanih komunalnih odpadkov (vsebina iz črnih zabojnikov), ki jih po obdelavi v Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana ne morejo predelati v reciklate ali trdno gorivo.«

Druga možnost, ki je na voljo za odvečna oblačila, so zabojniki Humane. Ti so postavljeni praktično po vsej Sloveniji. Rabljena oblačila in tekstil iz zabojnikov Humana potujejo v skladiščni center v Črnuče, kjer jih zaposleni ločijo in pripravijo za nadaljnjo pot.

»Zbran tekstil iz zabojnikov najprej pripeljejo v naše skladišče v Ljubljani. Na tej točki se na nas obrne tudi veliko ljudi, ki jim pomagamo z donacijo oblačil. Tista oblačila, ki so primerna, odpošljemo v različne Humanine sortirnice in trgovine z rabljenimi oblačili, kjer so naprodaj. Zbrana sredstva nato namenimo razvoju gospodarstva v najšibkejših državah sveta in pomoči njihovim prebivalcem. Osnovno poslanstvo Humane je pomagati najrevnejšim prebivalcem sveta in vsakomur, ki izrazi potrebo po oblačilih. Z zbiranjem rabljenih oblačil recikliramo in tako skrbimo za okolje, poleg tega pa del dobička od prodaje donacij vračamo skupnostim. Financiramo izobraževanja, gradimo ekološke skupnosti, pomagamo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in še več,« lahko preberemo na njihovi spletni strani, na naša vprašanja nam namreč niso odgovorili.

Spoštujejo dostojanstvo prejemnikov

Rabljena oblačila zbirajo tudi humanitarne organizacije, kot sta Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas.

V letu 2018 je Rdeči križ Slovenije z najrazličnejšo obliko materialne pomoči pomagal 121.250 osebam in v ta namen razdelil čez 3066,2 tone hrane, 198,4 tone higienskih pripomočkov ter več kot 431,1 tone oblačil.

Območna združenja Rdečega križa razdeljujejo in tudi sprejemajo rabljena oblačila. Rabljena oblačila v skladišča prinašajo donatorji, torej številni posamezniki, ki oblačil ne potrebujejo več.

Vsa rabljena oblačila, ki jih prejmejo v skladišča, pregledajo prostovoljci območnih združenj Rdečega križa, jih razvrstijo (zimska, letna, otroška, moška, ženska, po številkah), zložijo na police, stojala ter pripravijo za razdelitev.

Oblačila, ki niso uporabna, so strgana, zamazana ali uničena, odstranijo, saj pri razdeljevanju pomoči in delu z ranljivimi skupinami, kar zagotovo socialno ogroženi so, spoštujejo dostojanstvo ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Velikokrat se ljudje sprašujejo, kakšna naj bodo oblačila, ki jih prinesejo. Morajo biti sveže oprana in zlikana? »Ljudi, ki so pripravljeni darovati oblačila, prosimo, da nam darujejo takšna, ki so uporabna (da niso strgana ali kako drugače uničena) in čista oziroma takšna, da jih lahko prostovoljci in sodelavci Rdečega križa takoj namenijo socialno ogroženim in potrebnim pomoči,« odgovarjajo.

Kot dodajajo, jim vedno primanjkuje spodnjega perila, nogavic. Prav tako v celoti ne zadostijo potrebam po sezonski obutvi, zlasti otroški obutvi in otroških športnih copatih.

Prosijo za sezonska oblačila

Tudi Škofijske Karitas sprejemajo oblačila, ki jih prinesejo občani, in sicer na različnih lokacijah, ki so objavljene na njihovi spletni strani https://www.karitas.si/daruj. »Trenutno so vsa skladišča dobro založena s sezonskimi oblačili in dodatno ne pozivamo k zbiranju. Če je treba, si centri med seboj tudi pomagajo,« pravijo pri Karitasu, kjer prav tako vsa prejeta oblačila razvrstijo po velikosti in namenu, izločijo neuporabna (zelo stara in iztrošena, strgana, umazana…).

Zelo dobro je, če imajo oblačila tudi še etiketo z velikostjo, kar olajša nadaljnjo uporabo in delitev med prosilce. Ker imajo na vseh lokacijah veliko prostorsko stisko, prosijo predvsem za sezonska oblačila glede na letni čas.

Poudarjajo pa, da Karitas ni pravi naslov za oblačila v velikih črnih vrečah pri generalnem čiščenju ali praznjenju stanovanja za umrlimi svojci in podobno. Nekaj oblačil pošljejo tudi na revna območja JV Balkana. Zelo lepo se je to pokazalo pri poplavah. Tudi pri Karitasu velikokrat povedo darovalcem, da ljudje v stiski potrebujejo uporabna in spoštovanja vredna oblačila, taka, ki bi jih tudi sami darovalci oblekli v javnosti in šli z njimi na primer na avtobus, v službo in šolo. Ni treba, da so zlikana, dovolj je, da so cela, neizrabljena, oprana in zložena. Zelo dobro je, če so razvrščena po velikosti in po vrsti (otroška, ženska, moška). Najbolj iskana so sodobna in športna oblačila za odrasle, mladostnike in otroke – teh je vedno premalo.

Tudi pri Karitasu opažajo, da je odziv ljudi zelo dober. »Sezonskih oblačil imamo trenutno v vseh skladiščih dovolj. Pred jesenjo pa bodo spet nove potrebe. Ljudje danes zelo hitro menjajo obleko. Oblačila so vse bolj poceni, tudi na račun izkoriščanja delavcev iz revnih dežel, ki jih delajo skoraj zastonj. Ceni je velikokrat primerna tudi kakovost. Verjetno je prišel čas, ko je treba opozarjati na preveliko potrošništvo tudi na tem področju. Pozdravljamo pa zamenjavo oblačil, za kar se zelo ogreva mlajša generacija. Še posebej pri otroških oblačilih to zelo lepo poteka,« še dodaja Peter Tomažič iz Slovenske karitas.