Segrevanje ozračja in količina izpuščenih toplogrednih plinov je že dolgo na seznamu različnih znanstvenikov in raziskovalcev, ki na tem področju opravljajo številne raziskave. Ravno včeraj so svoje zbrane podatke objavili raziskovalci iz univerze Brown. Rezultati, ki so jih zbirali za leto 2017, so pokazali, da je smo Pentagon v okolje izpustil 59 ton ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. »To je več kot je letna proizvodnja toplogrednih plinov številnih srednje velikih držav, kot sta Portugalska ali Švedska. Če bi bil Pentagon samostojna država bi bil uvrščen na 55. mesto po izpuščanju toplogrednih plinov v okolje,« je dejala Neta Crawford, vodja raziskave.

ZDA na drugem mestu

Čeprav samo Pentagon sam bolj onesnažuje okolje kot katera država, še vedno obstaja država, ki v okolje izpusti več ogljikovega dioksida kot ZDA. Kot ste verjetno predvidevali, je to Kitajska, ki je vodilna država na tej nepriljubljeni in za okolje zelo neprijazni lestvici.