Na cesto se je februarja usulo skoraj 16.000 kubičnih metrov kamenja, peska in zemlje in jo zasulo v dolžini 70 ter višini treh metrov. Odtrgani material je poškodoval cesto, porušil del električnih drogov in cestno ograjo. V sklopu sanacije so z razstrelitvijo odstranili približno 4000 kubičnih metrov zasutja, z raziskovalnimi meritvami do globine 20 metrov pa so ugotavljali stanje brega. »Nameščeni so mreža, lovilni jarek, armiranobetonski zid in alarmni sistem. V tej fazi gradnja galerije ali pokritega vkopa še ni predvidena. Morebitni nadaljnji ukrepi bodo določeni na podlagi spremljave stanja s pomočjo merilnega sistema na brežini,« so povedali na Direkciji RS za infrastrukturo. Namestili so tudi opozorilni sistem nadzora nad morebitnimi nadaljnjimi podori v obliki sprožanja alarmov, povezan s semaforji, na katerih se ob premikih materiala na brežini avtomatično prižge rdeča luč in zaustavi promet. Geodetski posnetek, skeniranje razpok in inženirsko-geološke stabilnostne analize so namreč pokazali, da obstaja velika verjetnost novega zdrsa in nanosa večjih količin materiala na cesto.

Na podore vpliva tudi promet

Čeprav je kritičen del zasavke ponovno odprt, pa niso končana dela na drugih delih te regionalne ceste. V prihodnjih letih je predvidena gradnja galerije Šklendrovec. Galerija je načrtovana kot kamniti oporni zid s postavljeno lovilno ograjo in mrežo. Projektna dokumentacija je že narejena, dela naj bi se začela prihodnje leto. Prav tako se oporni zid z lovilno mrežo in ograjo v dolžini pol kilometra obeta na cesti Sopota–Podkum–Zagorje. Sanacija in preventiva je načrtovana tudi v nasprotno smer, proti Hrastniku.

V zvezi s številom projektov in sanacij se poraja vprašanje, kaj je vzrok pogostih podorov kamenja na zasavsko cesto. Kot pojasnjujejo na direkciji, gre za geografske značilnosti tega dela Slovenije. Poleg geografske zgradbe so tu pogosti nalivi, velika dnevna nihanja temperatur in drugi ekstremni vremenski pojavi, kot so žled, vetrolom in podobno. Skupaj s stresljaji zaradi gostega in tudi tovornega prometa vse to povzroča erozijo tal in podore kamenja na cesto.