Po seznanitvi s problematiko zasavskega centra za ravnanje z odpadki Ceroz na predzadnji redni seji, na kateri je bil tudi direktor družbe, je trboveljski občinski svet izglasoval pooblastilo županji Jasni Gabrič, da začne postopke za izstop Trboveljčanov iz omenjenega podjetja. Pooblastilo je le zadnja posledica nakopičenih težav. Na problematiko izračunanih cen za odpadke po elaboratu so opozorili že v lanskem februarju, a se na to ni odzval nihče.

Kot pravijo na občini, vodstvo podjetja prav tako ni reagiralo na vse druge težave, posledica česar je zdaj njegova izguba v poslovanju, ki se ji pridružujejo še dolgovi. »Omeniti je treba, da smo za nadaljnje sodelovanje naše občine kot pogoj postavili tudi izbris zlatega glasu, ki ga ima Občina Hrastnik. S tem bi se zagotovila enaka glasovalna pravica za vse ustanoviteljice in glasovi bi bili enakovredni. Po več kot dveh mesecih pa še vedno ni nikakršnega dogovora,« je povedala Gabričeva. Trboveljčani menijo, da ni prav, da je občina del družbe, v kateri ne more o ničemer odločati. Nima niti pravih podatkov o dejanskem stanju in delovanju družbe, obenem pa nosi njeno finančno breme ter odgovornost.

Odločitev o izstopu ni bila soglasna

Svoje so prispevale tudi številne kritike občanov in strah, da se bodo zneski na njihovih položnicah drastično zvišali zaradi negativnega finančnega poslovanja Ceroza. »Na tej točki se je bilo treba vprašati, zakaj bi plačevali v Trbovljah nekaj, za kar nismo odgovorni, ne krivi. Menimo, da odgovornosti za to prav tako ne more nositi sedanji hrastniški župan, ki je z nastopom funkcije zadevo zgolj nasledil. Odgovornost je stvar tistih, ki so situacijo naredili takšno. Dolžnost občine in županje je, da deluje v korist svojih občanov,« je dodala Gabričeva. Zato so trboveljski svetniki sklenili, da občina pripravi vse potrebno za uradni izstop iz družbe Ceroz s 1. januarjem prihodnje leto.

Za zdaj neuradno pa smo izvedeli, da se vsi trboveljski svetniki niso strinjali z izstopom. Nekateri naj bi dokumente o izstopu prejeli tako rekoč tik pred sejo in imeli za pregled ter preučitev na voljo le nekaj minut. To pa je za tako dolgoletno problematiko absolutno nemogoče. Občina sicer lahko tudi po izstopu vozi smeti na Ceroz po veljavni pogodbi, lahko pa tudi drugam. Ostaja tudi lastnica komunalne infrastrukture, Ceroz pa mora plačati dolgovano najemnino in povrniti ustanovni kapital.

Stvari pa v omenjeni zadevi niso vroče le v Trbovljah, ampak tudi v sosednji, zagorski občini. Tudi tamkajšnji župan Matjaž Švagan za prihodnji teden sklicuje izredno sejo občinskega sveta. Ta bo, kolikor je znano, imela eno samo točko dnevnega reda: problematiko, imenovano Ceroz.